fbpx

Big-Flash -hanke

CM Jumbo

Täysin uudistettu K-Citymarket Vantaa Jumbo.

04 store pic 4

04 CM Jumbo - Asiakaskokemuksen parantaminen Citymarketissa

Projekti on käynnistynyt tammikuussa 2022
Projektissa innovaidaan uutta keino asiakaskokemuksen parantamiseksi myymälässä, jossa tuotteita on kymmeniä tuhansia. Tarkoituksena on kehittää välinen tuotteiden löytämiseksi muuttuvassa ympäristössä.

0
Opiskelijaa

Projektissa arvioitiin eri vaihtoehtoja sisäpaikannusjärjestelmän toteuttamisessa, tehtiin alustava suunnitelma kahden järjestelmän toteuttamiseksi, rakennettiin järjestelmät ja testattiin ne.  

Toteutuksessa käytettiin Visual Studio Code – ohjelmaa sekä Arduino IDE:tä. Ohjelmoitava websivu rakennettiin HTML ja JavaScript-kieliä hyödyntäen ja Bluetooth-beaconien ohjelmoinnissa hyödynnettiin valmista Arduino-kirjastoa. 

Testauksessa havaittiin Bluetooth-beaconeihin perustuvan lähestymistavan reaaliaikainen henkilöpaikannus liian epäluotettavaksi. Toisessa vaihtoehdossa, UWB-ankkureihin ja tagiin perustuvassa lähestymistavassa henkilö pystyttiin paikantamaan melko luotettavasti. Haasteeksi osoittautui skaalaaminen, koska yhteen tagiin onnistuttiin yhdistämään vain rajallinen määrä ankkureita.