fbpx

Big-Flash -hanke

46_YS_Spikes in the eyes of machinevision

46 Yield systems

Kuvaus
Innovaatioprojektin aiheena oli peltolaite, joka suunniteltiin yritykselle Yield Systems. Peltolaitteen tarkoitus on ”kammata” pellon kasvustoa ja näin kerätä pelloilta dataa kameran avulla tekoälylle. Projektin tarkoitus oli suunnitella nykyistä laitetta ergonomisempi ja helppokäyttöisempi peltolaite. Yritys halusi myös, että laite kulkisi tasaisesti datan käsittelyn helpottamiseksi ja kameralaitteiston päälle kytkentä olisi helpompaa. Yrityksen käyttämässä nykyisessä laitteessa ihminen ikään kuin pukee laitteen päälleen kannatellen koko laitteen painoa, joka on pidemmän päälle kuormittavaa. Myös liikkeen ja nopeuden tasaisuuden pitäminen vaikeutuu käyttö ajan pidentyessä.

– Projekti toteutettiin syksyllä 2022.
– Seuraa projektin edistymistä täältä ja sosiaalisen median kanavistamme.

Konseptointi

Konseptiksi valittiin 2 pyöräinen laite, jonka tarkoituksena olisi olla työnnettävä. Laitteessa olisi myös 2 puoliset ”haravat” toisinkuin nykyisessä laitteessa.  

Suunnittelu

Ennen suunnittelua pidettiin yrityksen kanssa kokous, jossa yritys kertoi toivomistaan ominaisuuksista.  

Suunnittelu vaihe aloitettiin konseptista, jossa mietittiin mittoja, joiden pohjalta aloitettiin mallintamaan laitetta. Tämän lisäksi pyrittiin toteuttamaan yrityksen toivomia ominaisuuksia. 

Valmis malli päätettiin tehdä suorakulmion muotoisista alumiini putkista, jotka ovat halpoja, kevyitä sekä kestäviä. Putket kiinnitetään ruuveilla ja pulteilla kiinni, jotta laite olisi helposti koottavissa. 

Lopputulos

Projektin lopputuloksena saatiin 3D-malli halutusta laitteesta sekä hieman keskeneräinen prototyyppi, jonka kokoaminen ja kehitys jatkuu vielä. 

Kaiken kaikkiaan projektia voidaan pitää onnistuneena ottaen huomioon sen lyhyen ajan. Projektin tavoitteina oli luoda asiakkaan toiveiden pohjalta useita konsepteja, suunnitella ja mallintaa laite sekä valmistaa prototyyppi. Kaikissa muissa tavoitteissa onnistuttiin paitsi prototyypin valmistamisessa. Asiakkaan toiveiden mukaan laitteesta onnistuttiin tekemään halpa, helppo ja yksinkertainen koota sekä purkaa.