fbpx

Big-Flash -hanke

Big-Flash yhdistää opiskelijat ja yritykset

Big-Flash-hanke luo sujuvampaa yhteistyötä yritysten ja opiskelijoiden välille.

 Hankkeeseen osallistunut insinööriopiskelija kertoo kokemuksestaan Big-Flashissä ja opiskelijoiden vertaistuen tärkeydestä.

Olen tämän syksyn aikana tehnyt Waido -nimiselle yritykselle projektin. Opiskelen elektroniikkaa, ja aiheena oli rakentaa I/O-kortti joka käytännössä tarkkailee ja ohjaa kiinteistön automaattista lämpötila- ja painemittausta. Kohta valmistuvana insinöörinä tämä oli ensimmäinen asiakkaalle tehty projekti. Hyvällä tuurilla opiskelijat pääsevät jo työharjoittelun aikana tutustumaan sekä tulevaan työhön että kommunikoimaan asiakkaiden ja työtiimin kanssa. Kuitenkin viimeistään opinnäytetyössä olisi hyvä hankkia nämä taidot, jotta siirtyminen työelämään olisi helpompaa.

Luonnollisesti tämä yhteistyö syntyy harvoin itsestään, kun 
yritykset ovat kiireisiä ja opiskelijat liian ujoja tai syventyneitä muuhun opiskeluun. Tässä vaiheessa tulee tarve ammattilaiselle, joka tuntee molempien ryhmien tarpeet ja ominaisuudet,  ja täten osaa luoda toimivan yhteistyön.

Minun tapauksessani tällaisena on toiminut Metropolian Big-Flash  -hanke, jonka tavoitteena on toteuttaa 100 projektia opiskelijoiden ja yritysten välillä. Opintojen aikana on hyödyllistä luoda monipuolisia ihmissuhteita eli verkostoitua. Tutustuin Big-Flashissa työskentelevään opettajaan ystävän neuvosta, kun etsin aihetta innovaatioprojektille. Myöhemmin hänen avullaan aloitin ensimmäisen projektin asiakasyritykselle opinnäytetyönä. Vaikka Big-Flashia on jonkin verran mainostettu, en todennäköisesti olisi törmännyt siihen itse.

""

Opiskelija on opiskelijalle toveri

Pelkkä opiskelijan ja yrityksen tutustuttaminen ei riitä. On myös ylläpidettävä yhteistyötä. Metropolia on näppärästi ratkaissut haasteen palkkaamalla opiskelija-assistenteiksi innokkaimpia opiskelijoita sekä tarjoamalla jo valmistuneille projekti-insinöörin töitä. Paras tukimuoto on mielestäni vertaistuki, joten opiskelija-assistentit ja projekti-insinöörit ovat olleet korvaamaton apu kaikissa Big-Flash -projekteissa. Minua projektissa auttoi vähän aikaa sitten valmistunut projekti-insinööri, joka oli opiskellut samaa alaa kuin minä. Hän oli vastuullinen kommunikoinnista yrityksen kanssa, järjesti kokouksia ja toimi käytännössä opinnäytetyön ohjaajana. Hän oli myös tukenani kriisitilanteissa ja kannusti olemaan lannistumatta.

Vaikka ammattikorkeakouluissa opiskelu on käytännönläheistä, tuntuu välillä siltä, että sillä ei ole paljon yhteistä todellisen työelämän kanssa. Pahimmassa tapauksessa opiskelijalta voi jäädä oppimatta tärkeitä työelämän taitoja. Ilman kunnon työkokemusta opiskelijalle saattaa muodostua kuva, että hän ei ole tarpeeksi asiantunteva työhönsä valmistumisen jälkeen. Jopa yksittäiset projektit, kuten innovaatioprojektit tai opinnäytetyöt, on parasta tehdä konkreettisille yrityksille tai järjestöille. Tällaiset projektit nostavat opiskelijoiden itseluottamusta, ja yritykset pääsevät tutustumaan tuleviin asiantuntijoihinsa.

“Yhteistyö yrityksen kanssa oli minulle uusi ja jännittävä kokemus, mutta olen tyytyväinen siihen ja kiitollinen saamastani avusta. Toivon myös, että tulevaisuudessakin pidetään huolta opiskelijoiden sopeutumisesta työelämään järjestämällä Big-Flashin kaltaisia hankkeita.”

Kirjoittaja

Venla Tuomikoski

Venla Tuomikoski on kohta valmistuva elektroniikan opiskelija, joka osallistui Big-Flash-projektiin tekemällä insinöörityönsä Waidolle. Häntä rakastaa luontoa, ja haluaa tulevaisuudessa kehittää ympäristöystävällistä teknologiaa

Cookie Consent with Real Cookie Banner