fbpx

Big-Flash -hanke

Autonominen robotiikka

UGV (unmanned ground vehicle) ja UAV (unmanned aerial vehicle) ovat maalla ja ilmassa ilman kuljettajaa eteneviä robottiajoneuvojaAluksista käytetään yleisesti nimitystä UXV.

Navigointimenetelmien, laskenta-algoritmien ja erilaiset havaintolaitteiden nopea kehitys on mahdollistanut erilaisten autonomisten robottiajoneuvojen kehitystyön ja käytön.

Teknologian käyttökohteita

 • Sisälogistiikan automatisointi​
 • Palvelurobotiikka​
 • Opastusrobotiikka​
 • Vaarallinen työ​
 • Ulkologistiikka

Tekoäly ja koneoppiminen

Tekoäly on kone- tai tietokoneohjelma, joka kykenee tekemään älykkäänä pidettäviä toimintoja. Tekoälyn sovelluksista suurin osa on niin sanottua koneoppimista. Koneoppiminen on tekoälyn osa-alue, jossa toimintaa ei ole ohjelmoitu valmiiksi. Kone oppii itsenäisesti sille annetusta datasta, eikä sille määritellä toimintaohjetta jokaista erillistä tilannetta varten.

Teknologian etuja

 • Lisää tehokkuutta​
 • Tekoäly auttaa analysoimisessa​
 • Säästetään energiaa optimoinnilla​
 • Hyödynnetään sensoreista kerättyä dataa

Kobotiikka

Yhteistyörobotit eli kobotit ovat ihmisen kanssa yhteistyössä toimivia robotteja. 

Kobottien tehtävänä on olla ihmisen apuna haastavissa työtehtävissä, jolloin ne voivat lisätä työntekijöiden tuottavuutta jopa 80%. 

Teknologian etuja

 • Asiakaspalvelun automatisointi​
 • Voidaan helpottaa työergonomiaa​
 • Siirtää raskaita työtehtäviä pois henkilöstöltä​
 • Voidaan kehittää tarkkuutta​
 • Läpivientiajan lyhentyminen ja tuotannon kasvu​
 • Vähentää rutiininomaisia tehtäviä​

IoT ja 5g

Termillä IoT (Internet of Things) tarkoitetaan tässä hankkeessa teollista internetiä, jossa teollisuustuotannossa käytettävät laitteet liitetään internetiin. 

Yhdistämällä tuotantolinjat, rakennukset, robotit ja muut laitteistot tiedonkeruun piiriin ja jalostamalla kerättyä dataa tekoälyn ja koneoppimisen avulla ohjaamaan, säätämään ja optimoimaan ko. laitteita voidaan saavuttaa merkittäviä kehitysaskeleita tuottavuudessa sekä resurssien ja energiankäytön säästössä. 

Kaikkea ei voida toteuttaa kiinteällä kaapeloinnilla, minkä vuoksi 5G liittyy oleellisesti IoT:iin.

Teknologian etuja

 • Enemmän ja nopeammin dataa
 • Laajempia prosesseja
 • Tuottavuuden ja tehokkuuden optimointi
NOuset vat teknologiat ikoni

Nousevat teknologiat 

Termillä nousevat teknologiat tarkoitetaan tässä hankkeessa joukkoa erilaisia teknologioita, joiden kehitys, käytännön sovellukset, tai molemmat ovat edelleen suurelta osin toteutumattomia ja joissa on valtavasti kehityspotentiaalia.

Teknologioita

 • 3D-tulostus
 • QR, RFID-seuranta
 • Uudet materiaalit
 • AR/VR/ Holodeck
 • Virtuaaliset uudet työkalut
 • Hyvinvointiteknologia..
Cookie Consent with Real Cookie Banner