fbpx

Big-Flash -hanke

SICK-anturikurssi

Kattava katsaus erilaisiin antureihin ja niiden toimintaperiaatteisiin
Kurssilla käydään opiskelijoiden näkökulmasta läpi teollisuuden mittaus- ja anturointiratkaisuja.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

 • antureiden perustoimintaa
 • valita oikean anturin
 • soveltaa erilaisia anturitekniikoita

Arviointi: perustuu tehtäviin (10%) ja tenttiin (90%)
Tentistä täytyy saada puolet oikein, että olisi vähintään hyväksytysti suoritettu.

Osa kurssin kirjallisesta materiaalista on englanninkielellä, mutta samat asiat on käyty videoissa suomeksi!

Beckhoff TwinCAT3

Opit tuntemaan

 • TwinCAT-ohjelmiston rakenteen ja ymmärrät sen toiminnan käyttöjärjestelmän rinnnalla.
 • Tiedät miten TwinCAT integroituu Visual Sudioon ja tunnet yleisimmät valikkotoiminnot.
 • Osaat luoda XAE-projektin ja tiedät sen ja muiden yleisimpien projektityyppien rakenteen.

Kurssi on seitsemänosainen. Osiot 1–6 sisältävät kolme videoluentoa sekä teoriaa testaavan viikkovisan.
Näiden lisäksi jokaisessa osiossa on yksi palautettava tehtävä.
Osio seitsemän on käytännön harjoite.

verkkokurssi SPIN

SPIN-verkkokurssi

SPIN-metodiikkaa on hankkeessa hyödynnetty ja sovellettu metodina löytää haasteet, jotka kannattaa ratkaista ensimmäisenä.

Tutustu kurssin avulla metodiikkaan ja sovella sitä oman yrityksen kehitystyön ajoitukseen ja valikointiin.

Autonominen robotiikka

UGV (unmanned ground vehicle) ja UAV (unmanned aerial vehicle) ovat maalla ja ilmassa ilman kuljettajaa eteneviä robottiajoneuvojaAluksista käytetään yleisesti nimitystä UXV.

Navigointimenetelmien, laskenta-algoritmien ja erilaiset havaintolaitteiden nopea kehitys on mahdollistanut erilaisten autonomisten robottiajoneuvojen kehitystyön ja käytön.

Teknologian käyttökohteita

 • Sisälogistiikan automatisointi​
 • Palvelurobotiikka​
 • Opastusrobotiikka​
 • Vaarallinen työ​
 • Ulkologistiikka

Machine Learning

This course is intended for someone who has a core interest in learning the machine learning algorithms and implementing them with Python language. Even though the knowledge of basic programming is needed, one can also start learning Python programming as we move from one level to another. ML/AI course has been divided into three levels  based on the experience – Beginner, Intermediate and Expert. It is highly recommended for someone who has no prior knowledge of ML/AI to begin from the beginner module. Some of the topics which are covered in one module would not be discussed again in the another module. 

 

verkkokurssi kobotiikka

Kobotiikka-verkkokurssi

Yhteistyörobotit eli kobotit ovat ihmisen kanssa yhteistyössä toimivia robotteja. 

Kurssin avulla pääset tutustumaan käsitteisiin ja kobottien ominaisuuksiin. Kokonaisuudesa käydään läpi kobotiikan laitetoimittajia, lähestymistä yhteistyörobotiikkaan ja käytännön esimerkkinä Universal Roboticsin kobottimalleja.

Teknologian etuja

 • Asiakaspalvelun automatisointi
 • Voidaan helpottaa työergonomiaa
 • Siirtää raskaita työtehtäviä pois henkilöstöltä
 • Voidaan kehittää tarkkuutta
 • Läpivientiajan lyhentyminen ja tuotannon kasvu
 • Vähentää rutiininomaisia tehtäviä

IoT ja 5g -verkkokurssi

Termillä IoT (Internet of Things) tarkoitetaan tässä hankkeessa teollista internetiä, jossa teollisuustuotannossa käytettävät laitteet liitetään internetiin. 

Yhdistämällä tuotantolinjat, rakennukset, robotit ja muut laitteistot tiedonkeruun piiriin ja jalostamalla kerättyä dataa tekoälyn ja koneoppimisen avulla ohjaamaan, säätämään ja optimoimaan ko. laitteita voidaan saavuttaa merkittäviä kehitysaskeleita tuottavuudessa sekä resurssien ja energiankäytön säästössä. 

Kaikkea ei voida toteuttaa kiinteällä kaapeloinnilla, minkä vuoksi 5G liittyy oleellisesti IoT:iin.

Teknologian etuja

 • Enemmän ja nopeammin dataa
 • Laajempia prosesseja
 • Tuottavuuden ja tehokkuuden optimointi

Garage-kurssi 

Garage kurssi on oppimis- ja ilmoittutumisalusta projekteista kiinnostuneille opiskelijoille. 

ApSS-verkkokurssi

Applied Sustainability Scorecard on menetelmä, jolla yritykset keräävät kestävän kehityksen kannalta olennaista informaatiota toiminnastaan ja käyttävät tätä toiminnan kehittämiseen. ApSS on monipuolinen menetelmä, joka sopii erilaisten yritysten kehittämiseen.

Perehdymme kurssilla erityisesti siihen, miten yritykset hyödyntävät kestävyysindikaattorien muodostamaa kokonaiskuvaa toiminnan kehittämisessä.

Cookie Consent with Real Cookie Banner