fbpx

Big-Flash -hanke

Paikkatietojärjestelmät osana kehittyviä työmaita

Blogikirjoitus 10 Aiforsite projektista

Digitalisaatio on vaikuttanut monien alojen kehitykseen kuluneen vuosikymmenen aikana. Yksi näistä aloista on rakennustyömaa, jossa robotit eivät vielä ole korvanneet ihmisen työtä mutta siitä huolimatta tekoälyä sekä esineiden internetiä on alettu hyödyntämään rakennustyömailla työn kehittämisen sekä tehostamisen takia.

Tässä projektissa jatkettiin Aiforsiten kehittämän paikkatietojärjestelmän kehitystä sillä yrityksellä on hyvä potentiaali rakennustyömaiden turvallisuuden sekä tehokkuuden kehittämisessä. Rakennustyömaan paikkatietojärjestelmän kehitysprojekti alkoi vuonna 2021 Wizzilab-nimisen ohjelmointiyrityksen kanssa.

Paikkatietojärjestelmä on järjestelmä, joka analysoi sekä näyttää sijaintiin perustuvaa tietoa. Paikkatietojärjestelmä tarvitsee paikkatietoaineistoja, jotka koostuvat laitteistosta, ohjelmistosta, datasta sekä käyttäjistä. 

Rakennustyömaan paikkatietojärjestelmä koostuu kolmesta pääkohdasta, jotka ovat datan keräys ennalta määritetyltä alueelta, datan lähettäminen tukiasemalle sekä datan käsittelystä.

Rakennustyömaan paikkatietojärjestelmä käyttää hyväksi Bluetooth Low Energy -teknologiaa hyödyntäviä Bluetooth-majakoita. BLE-teknologian avulla majakan paristo kestää pitkään ja majakan pienen koon ansiosta se on helppo kiinnittää esimerkiksi työmaakypärään. 

Kuva 2. Kuvia testaukseen valituista Bluetooth-majakoista.

Kuva 2. Kuvia testaukseen valituista Bluetooth-majakoista.

Paikkatietojärjestelmä luo mahdollisuuksia

Rakennustyömaan paikkatietojärjestelmän kehitysprojektissa päätavoitteena oli löytää oikeanlainen Bluetooth-majakka rakennustyömaan olosuhteisiin. Lisäksi pyrittiin testaamaan Bluetooth-majakan toimivuus Aiforsiten paikkatietojärjestelmän uuden laitteiston kanssa. Paikkatietojärjestelmän jatkokehityksessä paikkatietojärjestelmää testattiin oikeissa olosuhteissa Hyvinkään sairaalan peruskorjaustyömaalla. Paikkatietojärjestelmän testaaminen on olennainen osa sen kehitystä, sillä testauksesta saadun datan perusteella pystytään optimoimaan paikkatietojärjestelmän toimintaa.

Rakennustyömaan paikkatietojärjestelmän testauksessa onnistuttiin hyvin ja testauksen johdosta saatiin kattavaa dataa, kuinka hyvin eri Bluetooth-majakat toimivat paikkatietojärjestelmän uuden laitteiston kanssa. Kerätyn datan ansiosta rakennustyömaan paikkatietojärjestelmän kehitystä voidaan vielä jatkaa optimoimalla tukiasemien sekä ankkureiden tarve työmaan kokoon verrattuna.

Rakennustyömaan paikkatietojärjestelmä luo uusia mahdollisuuksia kehittää rakennustyömaita tehokkaampaan sekä turvallisempaan suuntaan. Rakennustyömaalle suunniteltu paikkatietojärjestelmä helpottaa työmaan töiden organisointia sekä auttaa valvomaan työmaata. Rakennustyömaan paikkatietojärjestelmän avulla pystytään välttämään virheellisiä suunnitelmia sekä ratkomaan työmaiden tuottavuusongelmia.

Uskon itse siihen, että vaikka tekoäly ei tule ikinä täysin korvaamaan ihmisen tekemää työtä työmailla, niin tekoälyn käyttö tulee tulevaisuudessa näkymään työmailla enenevissä määrin erilaisten sovellusten ja ratkaisuiden muodossa. Tämä tulee helpottamaan niin esimiesten kuin esimiesten alaistenkin työntekoa.

 

Kuva 3. Rakennustyömaan paikkatietojärjestelmän testauksen suunnittelua ennen varsinaisen testauksen aloittamista Hyvinkään sairaalalla.

Kirjoittaja

Eemeli Uotila

Projektiassistentti

Automaatiotekniikan 4. vuoden opiskelija

Cookie Consent with Real Cookie Banner