fbpx

Big-Flash -hanke

Wizense Oy

Wizense Oy on erikoistunut paikannusteknologiaan, paikkatietoanalyysiin, algoritmikehitykseen sekä langattomaan teknologiaan. Erikoistuotealueita ovat henkilö- ja infrapaikannus aina cm-tasolle asti ja työturvallisuuden digitalisointi.

Wizense_artikkelikuva_5G

17 Wizense

Kuvaus
Projektissa selvitettiin ensin 5G-teknologian hyödyntämistä yhtiön tuotteissa. Aihe vaihdettiin kuitenkin siihen, että selvitettiin Bluetoothin hyödyntämistä etäisyyden mittaamisessa. Bluetooth-mittaamista voitaisiin hyödyntää Wizensen sovelluksessa.

– Aloitettiin tammikuussa 2022.
– Seuraa somesta ajankohtaiset projektiuutiset.

0
Opiskelijaa

Projektin ensimmäisessä aihiossa käsiteltiin 5G-teknologiaa ja sen hyödyntämistä yhtiön tuotteissa. Yritys halusi testata 5G-quectel-moduulia ja sen toimivuutta erilaisissa luonnollisissa olosuhteissa. Tarkoituksena oli testata 5G-yhteyden nopeutta uuden, RG500Q Smart moduuliin asennetun prosessorin kanssa ja selvittää lataamisen maksiminopeus. Testaamiseen ja oleellisen tiedon hankkimiseen prosessissa käytettiin AT-käskyjä. Kyseinen projekti ei kuitenkaan toteutunut loppuun asti, sillä testausta voitiin tehdä vain kaupallisesti saatavilla olevalla verkolla eikä tuloksia näin ollen saatu riittävän kattavasti ja luotettavasti.

Näin ollen aloitettiin toinen projekti, jossa selvitettiin sitä, miten Bluetoothin avulla voi mitata etäisyyksiä. Taustalla oli Wizensen toive siitä, että he voisivat luoda sovelluksen, joka tunnistaa etäisyyden automaattisesti. Tällaista ominaisuutta voisi hyödyntää esimerkiksi eräs Wizensen asiakasyritys, jolla on kaivostoimintaa. Sovelluksen avulla voisi automatisoida porttiovien avaamisen, kun havaitaan, että auto saapuu paikalle. Sovellus auttaisi tunnistamaan millä etäisyydellä auto on portista ja saako se tulla sisään. Aikaa säästyisi, kun manuaalista tunnistautumista portilla ja porttien avaamista ei tarvitsisi tehdä. 

Projektiryhmä lähti selvittämään sitä, miten Bluetoothia voi hyödyntää etäisyyden mittaamisessa. Mittaamiseen käytettiin Bluetooth-moduuleja ja selvitettiin, miten pitkään menee, että tieto siirtyy moduulista toiseen. Näin voitiin laskea, miten pitkään signaalin kulkemisessa tilan läpi menee.

Testejä tehtiin eri ympäristöissä, niin sisällä kuin ulkona ja selvitettiin, miten se vaikutti signaaliin. Asiakkaalle luovutettiin testausten tulokset, joita se voi hyödyntää sovelluksen kehittelytyössä. 

Cookie Consent with Real Cookie Banner