fbpx

Big-Flash -hanke

Waido Oy

Waido Oy on erikoistunut nykyaikaiseen kiinteistöautomaatioon, ajoneuvojen puhdistuskemikaaleihin, työympäristötuotteisiin sekä teollisuuden ja liikkuvan kaluston korjaamoiden nesteiden käsittelyyn.

16_Waido_Artikkelikuvat

16 Lämpöpumppujen optimointi

Kuvaus
Waidolle tehtävässä projektissa pyrittiin automatisoimaan ja optimoimaan lämpöpumppujärjestelmä. Säätäminen on vaatinut asiantuntijan käsityötä, mutta se voitaisiin hyvinkin automatisoida ja vapauttaa asiantuntija tärkeämpiin tehtäviin.

– Aloitettiin tammikuussa 2022.
– Seuraa somesta ajankohtaiset uutiset.

0
Opiskelijaa

Suvituuli-vaihe

Projektissa selvitettiin tekoälyn käyttämistä osana maalämpöpumppujen lämmitysjärjestelmää. Projektia varten kerättiin dataa noin kuukauden verran tammi-helmikuun 2022 vaihteessa. Mittausväli oli datan kannalta melko lyhyt ja sen perusteella tekoälyjärjestelmä ei pysty ottamaan huomioon eri vuodenaikoina tapahtuvia lämpötilamuutoksia. Projektissa toteutettu malli soveltuu lähinnä lämpötilojen käyttäytymisen arvioimiseen mitatulla ajanjaksolla, jolloin lämpötilavaihtelut eivät olleet kovinkaan suuria muutamaa pakkasjaksoa lukuun ottamatta. 

Projektin lopussa havaittiin, että digitaalinen malli ei ollut ongelmaton. Mallia voidaan parantaa tehostamalla datan käsittelyä ja analysointia. Myös ulkolämpötilan lisääminen saattaa tehostaa mallin toimivuutta. 

Mallia kehittämällä sitä voidaan käyttää esimerkiksi energiankäytön ennakointiin ja säätöjen ennakointiin.

Salama-vaihe 

Projektia jatkettiin Salama-vaiheessa, jossa hyödynnettiin Suvituuli-vaiheessa syntyneitä havaintoja. Tarkoituksena oli suunnitella ja rakentaa prototyyppi I/O-kortista rakennuksen ilmanvaihdon talteenottolaitteen seurantaan Waido Oy:lle, suomalaiselle kiinteistöautomatiikan yritykselle. 

I/O-kortti mittaa lämpötilaa ja painetta antureiden avulla. Mittatiedot antureilta lähetetään mikroprosessorille, joka käsittelee ja lähettää tiedon eteenpäin erilliselle pääprosessorille I2C-väylän kautta. Lisäksi piiriin suunniteltiin mikroprosessorille ulostulo, jota tarvittaessa voidaan hyödyntää, vaikka sille ei ollut tässä projektissa käyttötarkoitusta. 

Projektissa keskityttiin elektroniikkaan ja piirisuunnitteluun mutta ei ohjelmointiin tai ohjelmistoon. Lopputuloksena onnistuttiin tekemään toimiva prototyyppi, josta muutamaa yksityiskohtaa olisi ajan salliessa voinut hioa vielä hieman pidemmälle. Ajan puutteen vuoksi piiristä jäi myös pois yksi ulostulo, mutta sen yksinkertaisuuden vuoksi se on helppo lisätä piiriin jälkikäteen.

Blogi – Waido

Big-Flash yhdistää opiskelijat ja yritykset Big-Flash-hanke luo sujuvampaa yhteistyötä yritysten...

Lue lisää
Cookie Consent with Real Cookie Banner