fbpx

Big-Flash -hanke

Save LAN Oy

Save LAN Oy tuottaa digitaalisia palveluita.

22_Artikkelikuvat_Skylink

Voimajohtojen kunnossapitolaite - software

Kuvaus
Talvella tykkylumi ja jää aiheuttavat vuosittain miljoonien vahingot sähköverkoille ympäri maailmaa. Suuret harvaan asutut alueet mm Suomessa, Norjassa ja Kanadassa pitkittävät katkoja etäisyyksien ja maaston ollessa vaikeakulkuista. Salvation järjestelmällä pyritään kustannustehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen ratkaisuun sähkölinjojen kunnossapidossa. Toimivaa järjestelmää ei ole vielä maailmalla tarjolla. Skylink projektissa kehitetään ohjelmistoa ja Salvationissa laitetta ja sensorointitekniikka

– Aloitettu tammikuussa 2022.
– Seuraa somesta ajankohtaiset projektiuutiset.
– Päivitämme sisältöä projektien edistyessä ja valmistuessa keväällä 2022.

0
Opiskelijaa

Skylink on SaveLan Oy:n kehittämä ratkaisu sähköverkkojen vikojen havainnointiin ja paikallistamiseen. Projekti oli osaprojekti kokonaisuudessa, jonka tavoitteena on kehittää laitteisto ja ohjelmisto, joka helpottaa tykkylumen poistoa sähkölinjoilta ja on nykyistä tapaa kustannustehokkaampi. 

Projektin tavoitteena oli jatkokehittää Skylink käyttöliittymää ja löytää sen käyttämälle laitteistolle parempia komponentteja. Projektin aikana painopiste siirtyi enemmän laitteiston kehittämiseen. Tavoitteena oli löytää laitteistoa varten mahdollisimman energiatehokkaita komponentteja, joiden hinta ei kuitenkaan ole liian korkea. Laitteiston täytyi myös olla vaatimuksiltaan olosuhteisiin sopiva. 

Projektin toteuttamisessa oli toteuttajaryhmän työmääriin ja osaamiseen liittyviä haasteita. Lopputuloksena ryhmä selvitti tarkoitukseen soveltuvien komponenttien ominaisuudet.