fbpx

Big-Flash -hanke

Lumir Oy

Lumir kehittää ja valmistaa kotimaisiin biokuituihin perustuvia, räätälöityjä hiilinegatiivisia akustiikkaratkaisuja. Ratkaisun avulla poistetaan akustiset ongelmat ja lisätään tilankäytön viihtyisyyttä ja tehokkuutta.

lumir cad

Akustiikkapinnoitteen valmistusprosessin automatisointi

Kuvaus
Projektissa automatisoidaan akustiikkapinnoitteen valmistusprosessi ja väridatan mallintaminen. Asiakkaalle kehitetään automaattista annostelijaa pinnoitteen valmistusprosessiin. Nykyisellään prosessissa kaikki materiaali lisätään käsin, jossa manuaalisesti ohjattu sähkömoottori pyörittää sekoittajan kairaa. Tavoitteena on luoda PLC-ohjelma ja rakentaa proto. Automatisoimalla tuotanto voidaan poistaa työturvallisuusriskejä ja suojata metodi.

– Aloitettiin tammikuussa 2022.
– Seuraa somesta ajankohtaiset projektiuutiset.

0
Opiskelijaa

Projektissa tutkittiin akustiikkapinnoitteiden valmistuksessa tarvittavien aineiden annostelun ja massan sekoituksen automatisoinnin eri vaihtoehtoja ja tuotettiin konsepti, joka on mahdollista toteuttaa nykyisessä tuotantoympäristössä. Laitteiston lisäämiseen nykyiseen tuotantoprosessiin kannattaa kuitenkin varata riittävästi aikaa, sillä niiden asettelu ja asentaminen saattaa olla haasteellista. 

Jatkokehittämisessä kannattaa arvioida, tehdäänkö laite ensin valmiiksi yhdelle aineelle vai skaalataanko se jo alkuvaiheessa kaikille aineille. Erityishuomiota kannattaa kiinnittää aineen eteenpäin saattamiselle punnintapisteeltä. Mikäli nykyinen ratkaisu korvataan toisella, ei sen yhteispaino punnittavan aineen kanssa saa ylittää 15 kg tämän hetkisellä anturilla.

Projektin ensimmäisessä Suvituuli-vaiheessa keväällä 2022 saatiin valmistettua Proof of concept -tason malli, jota lähdettiin kehittämään eteenpäin Salama-vaiheessa.

Salama-vaihe

Lupaavaa projektia jatkettiin Salama-vaiheeseen, jossa tavoitteena oli kehittää automatisoidusta jauheannostelijasta toimiva prototyyppi, jolla voisi valmistaa vähintään koe-eriä valmista akustiikkamassaa. Projektissa keskityttiin erityisesti jauhemaisten valmistusaineiden annostelun automatisointiin.

Automatisoidun jauheannostelijan avulla voidaan automatisoida osa yrityksen tuottaman akustiikkamassan valmistamiseen liittyvästä tuotantoprosessista. Samalla mahdollistetaan myös parempi laadunvalvonta, tuotannon tasainen laatu sekä mahdollinen tuotannon laajentaminen. 

Projektin tuloksena saatiin kehitettyä automatisoidusta jauheannostelijasta prototyyppi, joka ainakin alustavien testien perusteella toimii kuten pitääkin. Sillä pitäisi olla mahdollista automatisoida osa akustiikkamassan valmistusprosessista. Laadittiin myös kehitysajatuksia sille, miten prosessia voisi vielä nopeuttaa ja miten voitaisiin saavuttaa tasaisempi mittatarkkuus. 

Projektin tuloksena todistettiin myös, että Moxan modbus-yhdyskäytävällä on mahdollista liittää s7-1200-logiikkaohjaimeen modbus-laitteita ilman Siemensin modbus-moduuleja.

Laitteen kehitys toteutettiin Metropolian Robo Garage -työtilassa.

Cookie Consent with Real Cookie Banner