fbpx

Big-Flash -hanke

Lumir Oy

Lumir kehitää ja valmistaa kotimaisiin biokuituihin perustuvia, räätälöityjä hiilinegatiivisia akustiikkaratkaisuja. Ratkaisun avulla poistetaan akustiset ongelmat ja lisätään tilankäytön viihtyisyyttä ja tehokkuutta.

lumir cad

Akustiikkapinnoitteen valmistusprosessin automatisointi

Kuvaus
Projektissa automatisoidaan akustiikkapinnoitteen valmistusprosessi ja väridatan mallintaminen. Asiakkaalle kehitetään automaattista annostelijaa pinnoitteen valmistusprosessiin. Nykyisellään prosessissa kaikki materiaali lisätään käsin, jossa manuaalisesti ohjattu sähkömoottori pyörittää sekoittajan kairaa. Tavoitteena on luoda PLC ohjelma ja rakentaa proto. Automatisoimalla tuotanto voidaan poistaa työturvallisuusriskejä ja suojata metodi.

– Aloitettu tammikuussa 2022.
– Seuraa somesta ajankohtaiset projektiuutiset.
– Päivitämme sisältöä projektien edistyessä ja valmistuessa keväällä 2022.

0
Opiskelijaa

Projektissa tutkittiin akustiikkapinnoitteiden valmistuksessa tarvittavien aineiden annostelun ja massan sekoituksen automatisoinnin eri vaihtoehtoja  ja tuotettiin konsepti, joka on mahdollista toteuttaa nykyisessä tuotantoympäristössä. Laitteiston lisääminen nykyiseen tuotantoprosessiin kannattaa kuitenkin varata riittävästi aikaa, sillä niiden asettelu ja asentaminen saattaa olla haasteellista. 

Jatkokehittämisessä kannattaa arvioida, tehdäänkö laite ensin valmiiksi yhdelle aineelle vai skaalataanko se jo alkuvaiheessa kaikille aineille. Erityishuomiota kannattaa kiinnittää aineen eteenpäin saattamiselle punnintapisteeltä. Mikäli nykyinen ratkaisu korvataan toisella, ei sen yhteispaino punnittavan aineen kanssa saa ylittää 15 kg tämän hetkisellä anturilla.