fbpx

Big-Flash -hanke

Segment Oy.

Segment Oy tarjoaa palvelua toimintasi digitalisoimiseksi. Sähköisesti ja digitaalisesti toteutetut työvaiheet lisäävät tuottavuutta, toiminta on nopeampaa ja tehokkaampaa. Koodaus kuuluu olennaisena osana Segmentin palvelutarjontaan.

20_voimajohto_pixapay

20 Salvation - voimajohtojen kunnossapitolaite

Kuvaus
Talvella tykkylumi ja jää aiheuttavat vuosittain miljoonien vahingot sähköverkoille ympäri maailmaa. Suuret harvaan asutut alueet muun muassa Suomessa, Norjassa ja Kanadassa pitkittävät katkoja etäisyyksien ja maaston ollessa vaikeakulkuista. Salvation-järjestelmällä pyritään kustannustehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen ratkaisuun sähkölinjojen kunnossapidossa. Toimivaa järjestelmää ei ole vielä maailmalla tarjolla.

– Aloitettiin tammikuussa 2022.

0
Opiskelijaa

Projektissa todennettiin, määritettiin ja kehitettiin konseptia lumenpoistolaitteesta, joka voidaan liittää jännitetyönä sähkölinjoihin. Projektista toteutettiin Suvituuli-vaihe sekä Salama-vaihe.  

Projektin tavoitteet

Projektin päätavoitteeksi muodostui luoda ratkaisu, joka estää tykkylumen muodostumisen sähkölinjojen päälle. Tämän lisäksi asiakkaan kanssa käytyjen keskustelujen, sekä ryhmän sisäisien keskustelujen pohjalta muodostui tarkennettuja tavoitteita, jotka ovat:   

  • Kehittää arkkitehtuurisuunnitelma, jonka pohjalta tulevat projektiryhmät voivat jatkaa helposti meidän jälkeemme laitteen toteutusta.  
  • Kehittää konsepti lumenpoistolaitteen toiminnasta.  
  • Selvittää laitteen toimivuus demon avulla.  

Näiden tavoitteiden saavuttaminen tapahtui noudattamalla tiukkaa aikataulutusta, joka projektin alussa tehtiin. Projektiryhmä pysyi aikataulussa tiukasti ja sai kaiken onnistumaan projektin aikana, mitä asiakas oli ryhmältä toivonut.

Projektin vaiheet ja tulos 

Suunnittelutyö aloitettiin konseptin valinnalla, jonka jälkeen vertailtiin erilaisia komponentteja ja valittiin niistä tarkoitukseen sopivat. 

Projektia jatkettiin Salama-vaiheeseen, jossa laitteisto rakennettiin suunnitelman mukaisesti. Toteutusvaiheen loppumetreillä laitteistoa testattiin onnistuneesti. Koska laitteiston akkujen vaihto on hankalaa, kehitettiin projektissa myös induktioon pohjautuvaa latausjärjestelmää. 

Projektissa tuotettiin laitearkkitehtuurisuunnitelma, konseptointi ja toimiva demolaite, jolla todennettiin asiakkaalla ollut idea ongelman ratkaisusta.  Suunnitelman sisältämät kehittämistehtävät toteutettiin onnistuneesti ja projekti pysyi sille asetetussa aikataulussa.  

Cookie Consent with Real Cookie Banner