fbpx

Big-Flash -hanke

Rensi Oy

tunnetaan leikkaavien kuitulaserien toimituksista ja Surfcam ohjelmistoista. He myös toimittavat muovi-, puu-, alumiini- ja mittakoneiden ja 3D skannereita. He tekevät myös mittauspalveluja sekä asiakkaalla että omissa tiloissaan Klaukkalassa.

36 Rensi artikkelikuva -yumi

36 Rensi - haetaan opiskelijoita!

Kuvaus
Projektissa harjoitellaan ABB:n YuMin käyttöä: Tehdään Robot Studio simulaatio ja lopuksi YuMi integroidaan mittakoneeseen fyysisesti IO:n kautta.

Tavoitteena on saada Alihankinta 2022 messuille Rensin osastolle toimiva esittelylaitteisto – demonstraatio FMS.
Demossa Aberlink Extol mittakoneeseen liitetään yksikätinen kobotti YuMi. YuMi poimii pöydältä työstökoneen koneistamia kappaleita ja asettaa ne mittapöydälle ja poimii ne pois. Mittauksen jälkeen kappaleet lajitellaan hyviin ja huonoihin. Messuilla 3 päivän ajan YuMi vaihtaa Extol mittakoneelle kappaleita ja samanaikaisesti näytetään isolla kuvaruudulla simulointi ko. toiminnasta.

Mielellään lisätään tähän pieni työstökone, joka jyrsii kappaleen ilmassa ja robotti ottaa koneelta, vie mittakoneelle ja sieltä hyväksyttyjen tai hylättyjen joukkoon. Samalla myös panostaa jyrsinkoneen uudella kappaleella syklin jatkuessa.

– Aberlink Extol mittakoneeseen liitetään yksikätinen kobotti YuMi.
– YuMi vaihtaa Extol mittakoneelle kappaleita.
– Projektin kautta on mahdollista työllistyä yritykseen lopputyöntekijäksi kesällä / syksyllä 2022.

0
Opiskelijaa

Projektin lopputuloksena on toimiva ohjelma, jossa kobotti vie mitattavan kappaleen mittalaitteelle, mittalaite suorittaa kappaleen mittaamisen ja mittauksen jälkeen YuMi vie kappaleen pois ilman toleranssin mukaan jaottelua.  


Itse jaottelu olisi kuitenkin toteutettavissa varsin yksinkertaisella if-else ohjelmointilauseen avulla RAPID-koodin puolella. Projektia on tarkoitus jatkaa tämän projektin tulosten pohjalta.