fbpx

Big-Flash -hanke

Rensi Oy

Rensi Oy tunnetaan leikkaavien kuitulaserien toimituksista ja Surfcam-ohjelmistoista. He myös toimittavat muovi-, puu-, alumiini- ja mittakoneita ja 3D-skannereita. He tekevät myös mittauspalveluja sekä asiakkaalla että omissa tiloissaan Klaukkalassa.

36 Rensi artikkelikuva -yumi

36 Rensi

Kuvaus
Projektissa harjoiteltiin ABB:n YuMi-robotin käyttöä, tehtiin Robot Studio -simulaatio ja lopuksi YuMi integroitiin mittakoneeseen fyysisesti IO:n kautta.

Tavoitteena oli saada Alihankinta 2022 -messuille Rensin osastolle toimiva esittelylaitteisto – demonstraatio FMS. Asiakas halusi saada kobotiikkaa hyödyntävän mittakoneen myös omaan valikoimaansa.

Demossa Aberlink Extol -mittakoneeseen liitettiin yksikätinen kobotti YuMi. YuMi poimi pöydältä työstökoneen koneistamia kappaleita, asetti ne mittapöydälle ja poimi ne pois. Messuilla kolmen päivän ajan YuMi vaihtoi Extol-mittakoneelle kappaleita ja samanaikaisesti näytettiin isolla kuvaruudulla simulointi ko. toiminnasta.

– Aberlink Extol mittakoneeseen liitetään yksikätinen kobotti YuMi.
– YuMi vaihtaa Extol mittakoneelle kappaleita.

0
Opiskelijaa

Projektin tarkoituksena oli saada ABB:n YuMi-robotti ja Aberlink Extol -mittalaite kommunikoimaan keskenään ja luoda siitä demo-ohjelma. Tarkoitus oli, että Rensi Oy voisi jatkossa tarjota tuotevalikoimassaan asiakkaille myös mittakoneita, joissa hyödynnetään kobotiikkaa. Messuilla oli tarkoitus esitellä tätä toiminnallisuutta.

 

Projektiin kuului kobotin työpöydän valmistus, mitattavan kappaleen valmistus, mittalaitteelle alusta, josta työkappale mitataan, Aberlink-mittalaitteen koulutus ja ABB:n Robotstudio-ohjelman koulutus.

 

Projekti osoittautui laajemmaksi kuin ryhmä osasi olettaa ja paljon aikaa kului selvittelyyn laitteiden yhteistoiminnasta ja yhteensovittelusta. Projektissa tarvittiin koneistusosaamista, sähköosaamista ja automaationosaamista. Työpöydän piti olla suunniteltu mittalaitteen mitat huomioon ottaen, jotta se pystyttiin kiinnittämään mittalaitteeseen. Työkappaleiden koko ja paino olivat tärkeässä asemassa, sillä kobotti jaksaa nostaa 250g suuruisen kappaleen, sekä tarttujien väli rajoitti kappaleen kokoa sekä muotoa.

Salama-vaihe

Projektia jatkettiin Salama-vaiheeseen, jossa suunniteltiin ja toteutettiin Alihankinta 2022 -messuja varten toimiva robottisoludemo. Demo-ohjelmassa YuMi lastaa mittalaittelle mitattavan kappaleen, jonka jälkeen mittalaite saa herätteen ja mittaa kappaleen. Messudemoon ei kuitenkaan monimutkaisuuden vuoksi toteutettu sellaista työkiertoa, että hyväksytyt ja hylätyt kappaleet eriteltäisiin.


Lisäksi projektia varten valmistettiin mitattavat kappaleet ja ohjelmasta luotiin simulaatiomalli Robotstudio-ohjelmalla.

Katso Tommin haastattelu Alihankintamessuilla⬇️

Blogi – Rensi

Hyperautomaatio, innovaatioiden ja teknologioiden palapeli, jota myös Big-Flash rakentaa Big-flash-hankkeen...

Lue lisää
Cookie Consent with Real Cookie Banner