fbpx

Big-Flash -hanke

Sodexo

Sodexo toimittaa 412 000 työntekijänsä voimin ruoka-, toimitila- ja kiinteistöpalveluita 100 miljoonalle kuluttajalle 56 maassa.

temporary orbotech pic

39 Sodexo - nihkeäpyyhinnän lisääminen siivousrobottiin

Kuvaus
Projektissa tutkittiin siivousta mobiilirobotilla. Tarkemmaksi aiheeksi valikoitui nihkeäpyyhinnän hoitaminen robotilla. Jo nyt robotit hoitavat imurointia Sodexolle, mutta nihkeäpyyhinnän tekee vielä ihminen.

Tavoite
Selvitetään, voiko Sodexon nykyiseen Softbank-valmistajan Whiz- robotti-imuriin (Orbotech) lisätä nihkeäpyyhintäominaisuuden. Vaihtoehtoisesti tutkitaan vaihtoehtoa rakentaa toiminnallisuus MiR-mobiilirobotille.

0
Opiskelijaa

Asiakastapaamisten ja ongelman määrittelyn jälkeen ryhmä kehitti ideointipajassa ratkaisun kokeilun toteuttamiseen.   

Kahdesta puolasta ja lastasta rakennettiin mekanismi, joka kostuttaa rullalla olevan liinan pyyhintäpintaa ja vaihtaa likaisen liinan. Puhdas liina kulkee ylhäällä sijaitsevalta puolalta lastalle, joka painaa sen lattiaa vasten ja liina kostutetaan PLC:n ohjaamalla venttiilillä. Likaantunut liina kerätään lastalta alemmalle puolalle, josta se voidaan puhtaan liinan loputtua irrottaa ja viedä pestäväksi.  

 

Projektin haasteita olivat sopivan moottorin löytäminen, käytettävän liinan valitseminen, liinan kostuttaminen sekä mekanismin suunnittelu. Ohjelmallinen kommunikointi imurirobotin kanssa osoittautui mahdottomaksi, mutta se ei ollut kokeilun toteuttamisen kannalta välttämätöntä. 

 

Päätelmät ja jatkokehittäminen 

Kokeilu osoitti, että imurirobottiin voidaan lisätä nihkeäpyyhintäominaisuus.  Jatkossa laitteen hallintaa voidaan kehittää lisäämällä puhelimen kautta tapahtuva ohjaus ja toimintoihin voidaan lisätä lastan nostaminen.

Cookie Consent with Real Cookie Banner