fbpx

Big-Flash -hanke

Lääketietokeskus

Lääketietokeskus on lääkeinformaatiopalveluiden ja tiedolla johtamisen teknologia- ja asiantuntijayritys. Uskomme tiedon parantavaan voimaan. Tieto tehostaa tekemistä, auttaa kehittymään ja tekemään yhteistyötä.

Lääketietokeskus_ kuvituskuva

40 Lääketietokeskus - Tiedolla johtaminen

Kuvaus
Projektin tavoitteena oli toteuttaa Lääketietokeskukselle mobiilisovellus, jonka avulla voi tarkistaa tietoa kaikkiin lääkkeisiin liittyen. Sovelluksen kohderyhmänä ovat yksityisten klinikoiden lääkärit, farmaseutit ja muu terveydenhoitoalan henkilöstö, joka on tekemisissä lääkkeiden kanssa ja voi hyödyntää sovellusta työssään.

– Projekti toteutettiin keväällä 2022.

0
Opiskelijaa

Projektin tarkoituksena oli hyödyntää tekoälyä sellaisen sovelluksen kehittämiseen, jolla voisi hakea helposti tietoa eri lääkkeistä. Sovelluksen kohderyhmänä olisivat yksityisten klinikoiden lääkärit, farmaseutit ja muu terveydenhoitoalan henkilöstö, joka on tekemisissä lääkkeiden kanssa. Kyseiset henkilöt voisivat hyödyntää sovellusta työssään ja hakea tietoa esimerkiksi siitä, voiko tietyn lääkkeen yhteydessä nauttia alkoholia. 

Tekoälyä hyödyntäen sovelluksesta löydettäisiin tietoa, jota yleensäkin lääkkeistä haetaan. Tiedon helppo löytyminen nopeuttaisi tiedonhakua, kun ihmisen ei tarvitsisi lukea pitkää lääkeselostetta läpi. Sovellus tunnistaisi nopeasti alkoholin kanssa sopimattomat lääkkeet. Sovelluksen avulla voisi vertailla lääkkeitä ja hakea myös tietoa niiden vaikutuksista ja sivuvaikutuksista, varoituksista, vasta-aineista, käyttäytymisestä muiden lääkkeiden kanssa sekä vaikutuksesta ajokykyyn.

Projektin aikataulussa ei ehditty päästä kaikkiin asetettuihin tavoitteisiin, koska projektin aihe ei sopinut niin hyvin opiskelijoiden kurssikokonaisuuteen eikä opiskelijoiden osaaminen vastannut täysin tämän projektin tarpeita.

Cookie Consent with Real Cookie Banner