fbpx

Big-Flash -hanke

Metagrow Oy

Metagrow Oy on yksi keväällä 2022 valituista startup -yrityksistä Aalto Yliopiston Urban Tech Incubator -ohjelmaan. Ohjelma mahdollistaa yrityksen kehitys- sekä projektiyhteistyöt lukuisten eri alojen asiantuntijoiden, Helsingin Kaupungin, Helsingin Yliopiston, Aalto Yliopiston sekä Metropolian kanssa.

Metagrow_koneinsinoööriopiskelijat

Veden ja ravinteiden jakeluratkaisun optimointi vertikaaliviljelyssä

Kuvaus
Projektin tavoitteena oli rakentaa uusi teknologiaratkaisu ja toimiva demonstraatio sisä- ja vertikaaliviljelyyn. Ratkaisu mahdollistaa kasvien kasvuprosessin ohjauksen sekä mittaustoimenpiteet, joilla kerätään tietoa ympäröivän tilan, kasvuprosessin sekä kasvien eri kehitysvaiheista. Tietoa hyödynnetään kehitysprojektin jatkossa eri vaiheiden suunnittelussa sekä tavoitteiden määrittelyssä.

– Projektin ensimmäinen vaihe toteutettiin syksyllä 2022
– Projektin toinen vaihe toteutettiin keväällä 2023

0
Opiskelijaa

Projektin tausta ja tavoite

Projektin tavoitteena oli rakentaa uusi teknologiaratkaisu ja toimiva demonstraatio sisä- ja vertikaaliviljelyyn Metagrow-yritykselle. Ratkaisu mahdollistaa kasvien kasvuprosessin ohjauksen sekä mittaustoimenpiteet, joilla kerätään tietoa ympäröivän tilan, kasvuprosessin sekä kasvien eri kehitysvaiheista.

Automatisoidulla älykkäällä ravinneliuoksen jakelujärjestelmällä mahdollistetaan luotettava tapa selvittää, miten paljon ja kuinka usein kasveille tulee antaa vettä ja ravinteita parhaimman kasvun mahdollistamiseksi.

Projektin pääasiallinen tavoite oli selvittää kasvuympäristön kokonaiskuvan kuten ilmanlaadun (kosteus, lämpötila ja hiilidioksidi), valaistuksen, ravinteiden sekä veden optimaalista suhdetta kasvun maksimoimiseksi.
 

Suvituuli-vaihe

Suvituuli-vaiheessa suunniteltiin kokonaisuudessaan uusi kasvatusjärjestelmä ja testattiin sen komponentteja eli tekniikkaa. Itse kasvatusta ei vielä testattu Suvituuli-vaiheessa. 

Kasvatusjärjestelmä koostuu kasvatusputkista (6 kpl), sähkökytkennästä, Arduino mikro-ohjainkortista, 3D-tulostetuista kiinnittimistä sekä rautaisesta tukikehikosta. Kokoonpantu asetelma siirrettiin erilliselle kasvatusalueelle, jossa kasvatusruukut aseteltiin putkiin tehtyihin reikiin. Kasvatusruukkuihin asetettiin kivihiilivillat, joiden sisälle salaatinsiemenet sijoitetaan. Kaupunkiviljelylle ominaiseen tapaan kasvatusasetelma ei vie paljoa tilaa.

Suvituuli-projektissa järjestelmää testattiin yhdellä putkella.

Salama-vaihe

Hyvin menneen Suvituuli-vaiheen pohjalta pystyttiin siirtymään jouhevasti Salama-vaiheeseen. Salama-vaiheessa tavoitteeksi otettiin jo kasvien kasvatus. Kasvatusta testattiin aluksi yhdessä putkessa ja kun se saatiin toimimaan, testattiin kasvatusta kaikissa kuudessa putkessa. 

Lopputuloksena pystyttiin näyttämään järjestelmän toimivan kuten oli suunniteltu ja vastaavan tarpeita täysin. Projektin lopputulos oli loistava.

Metagrow_ryhmä

Blogi – Metagrow

Vertikaaliviljelyratkaisu päivityksellä paremmaksi Hain Metropolian Big-Flash-hankkeen Metagrow-projektin Salama-vaiheeseen mukaan ja...

Lue lisää
Cookie Consent with Real Cookie Banner