fbpx

Big-Flash -hanke

IECO (International Electrics Company Oy)

IECO tarjoaa globaalin terveydenhuollon alajärjestelmiä ja tarkkuustyökaluja. IECOn tuotteita voi löytää esimerkiksi lääketieteellisen kuvantamisen sekä syövän hoidon järjestelmistä ja erilaisista vaativista teollisista käyttötarkoituksista.

43 IECO

43 IECO / tiedonkeräys vahvistimista IoT:n avulla

Tiivistelmä projektista
Projektissa selvitettiin, miten dataa voidaan siirtää tietoturvallisesti IECO:n vahvistimista internetin välityksellä tietokantaan niin, että IECO pystyy seuraamaan dataa etänä.

– Projekti toteutettiin syksyllä 2022.

0
Opiskelijaa

Projektin tavoitteena oli luoda soveltuvuusselvitys (proof-of-concept) sille, miten IECO voisi hyödyntää IoT:tä (Internet of Things) teollisten vahvistimiensa tiedon keräämiseen ja monitoroimiseen etänä. Etäseurannan avulla IECO pystyisi havaitsemaan tai ennakoimaan mahdolliset ongelmat ja huoltotarpeet ilman, että heidän täytyy olla paikan päällä asiakkaansa tiloissa. 

Koska IECO:n vahvistimia käytetään erittäin sensitiivisillä aloilla kuten lääketieteessä, oli tietoturvallisuus ensisijainen vaatimus IoT-ratkaisulle. Selvityksessä täytyi varmistaa kaikin tavoin, ettei lukemia ole mahdollista keskeyttää, vuotaa, saati sitten kajota niihin. 

Projektissa luotiin konseptin toteutus, jossa monitoroidaan kuvitteellisen laitteen ympäristöä ja lähetetään tietoa internetin välityksellä keskitettyyn sijaintiin.

Projektiin kuului seuraavat osa-alueet:

  • Tiedonsiirron tekninen toteutus MQTT-protokollan mukaisesti
  • Perusteellinen tutkimus tietoturvasta ja tiedon salaamisesta sekä parhaista tavoista toteuttaa ne osaksi järjestelmää
  • Tietokannan luominen, jotta dataa voidaan käsitellä helposti hahmotettaviksi muodoiksi kuten graafeiksi

Projektin lopputulos

Projektissa luotiin onnistunut konseptin toteutus annetuille määrittelyille. Prototyyppi luki ympäristön lämpötilan ja suhteellisen kosteuden ja lähetti datan tietokantaan hyödyntäen MQTT-protokollaa. Data pystyttiin sitten lukemaan pylväskaaviona käyttöliittymästä, johon pääsy vaati sisäänkirjautumisen. 
 
Asiakkaalle annettiin myös suosituksia prototyypin jatkokehitystä varten.  

 

Cookie Consent with Real Cookie Banner