fbpx

Big-Flash -hanke

SAV Taidekollektiivi

SAV (Street Art Vantaa) Taidekollektiivi luo näyttäviä teoksia ja suunnittelee jopa kokonaisia kaupunginosia käsittäviä taidekokonaisuuksia. Erityisosaamistamme ovat muraalit, asukastyö ja julkinen taide. Näymme ja työskentelemme siellä, missä ihmiset liikkuvat ja elävät.

44 poster sateenkaarimaalaus laite

44 SAV Kollektiivi - Sateenkaarimaalauslaite

Kuvaus
Projektissa kehitettiin sateenkaarimaalauslaitetta nuorten taidetoimintaa varten. Tarkoituksena oli yhdistää taide ja robotiikka, ja siten myös innostaa nuoria harrastusten pariin.

– Projekti toteutettiin kevään ja kesän 2022 aikana
– Aiheen parissa työskenteli työharjoittelija
– Projektissa oli paljon laitesuunnittelua ja valmistusta

0
Opiskelija
Projektimalli salama

Projektin tausta

Vantaan kaupunki tilasi kaupungin valtuustoaloitteeseen pohjaten SAV Taidekollektiivilta katumaalauksia toteutettavaksi ympäri Vantaata vuoden 2022 kesällä. Maalauksia tuotettaisiin 27.6.–3.7. välillä nuorisotilojen ja muiden tapahtumaan osaa ottavien osapuolten ja järjestöjen lähiympäristöön työpajojen muodossa.

Suvituuli

Projektin ensimmäisen Suvituuli-vaiheen tarkoituksena oli selvittää, kuinka robotiikkaa voidaan hyödyntää katutaiteessa sekä suunnitella robottiin kiinnitettävä maalausjärjestelmä SAV Taidekollektiivin ja Vantaan kaupungin käyttöön. 

Tuotteen tilaaja oli määritellyt maalausmekanismilta vaaditut ominaisuudet seuraavasti: järjestelmän tulisi maalata kadun pintaan samanaikaisesti kuutta eri väriä, maaliraidan leveyden tulisi olla kokonaisuudessaan 30–60 cm ja maalausmenetelmänä käytettäisiin ensisijaisesti telaa tai valutusta. Järjestelmän tulisi kyetä tuottamaan tasaista maalijälkeä paikoittain epätasaisille ja kalteville pinnoille sekä olla myös helposti uudelleentäytettävissä pidempiaikaista käyttöä ajatellen.

Maalausmekanismi tultaisiin yhdistämään kolmiakseliseen Omniwheel-robottiin, jonka suunnittelu ja kehitys jatkuisi maalausmekanismin rinnalla toisen toisen opiskelijan toimesta.

Tuotteen suunnittelussa hyödynnettiin laajalti Solidworks-ohjelmiston osa- ja kokoonpanosuunnitteluominaisuuksia ja valmistuksessa ainetta lisääviä valmistusmenetelmiä. Tuotekehityksessä seurattiin DFMA-periaatetta, jossa otetaan huomioon tuotteen valmistettavuus ja kokoonpantavuus jo suunnitteluprosessin aikana. 

Projektissa myös tutustuttiin tarkemmin erilaisiin mobiilirobotiikan liikkumistoteutuksiin ja erikoispyöriin. Ohjaavana periaatteena projektissa oli luoda nuorille tarkoitettu käyttäjäystävällinen ohjausjärjestelmä. Robotin kauko-ohjaus sidottiin käytettyyn peliohjaimeen, joka on nuorisolle ennestään tuttu. 

Salama

Projektia jatkettiin Salama-vaiheeseen, jossa valmistettiin robottiin kiinnitettävä maalausjärjestelmä. Tavoitteena oli luoda valmis katumaalaukseen kykenevä tuote asiakkaan määrittelemään tavoiteaikaan mennessä.

Rakennettu maalausrobotti kehitettiin Raspberry Piin pienoistietokoneen ja vanhasta puretusta robotista saatujen sähkömoottorien ympärille. Valmistukseen käytettiin sekä 3D-tulostamista BASF Ultrafuse PLA-materiaalilla että alumiinisia ja teräksisiä ohutlevyjä. 

Työn tuloksena saatiin aikaan helppokäyttöinen maalausrobotti, jolla voidaan käyttää kuutta erilaista maalia samanaikaisesti. Työssä rakennettua mobiilirobottia ajettiin kesällä 2022 nuorisopajoissa ympäri Vantaata. Tuote sekä täytti asiakkaan asettamat kriteerit että ylitti heidän odotuksensa suorituskyvyltään. Laitteella maalattiin käyttöjakson ajan ongelmitta ja käytännössä keskeytyksettä.

Robotinohjauksesta tehtiin maalaamiselle sopiva ja helposti opittava. Herkimmät elektroniset laitteet suojattiin 3D-tulostetuilla suojalaatikoilla. Maalausmekanismin kiinnitys suunniteltiin irrotettavaksi, minkä takia robotin käytön jälkeinen huolto oli helppoa.

Projektin aikana ilmeni, että robotiikan ja taiteen yhteistyöt ovat vielä hyvin alkuvaiheessa ja kehitysmahdollisuuksia löytyy useammalta alueelta.

Cookie Consent with Real Cookie Banner