fbpx

Big-Flash -hanke

Auriga Oy

Auriga on vuonna 2009 perustettu yhdyskunta- ja ympäristöhuollon rautainen osaaja. Auriga palvelee niin yrityksiä, yhteisöjä kuin taloyhtiöitä toiminta-alueenaan koko pääkaupunkiseutu ja Uusimaa.

49 Auriga / spottivalo kuskien työturvallisuuden parantamiseksi

Tiivistelmä projektista
Projektin tarkoituksena oli kehittää Aurigalle spottivalo, joka automaattisesti seuraa yrityksen jäteauton kuskia ja valaisee ympäristön, kun kuski liikkuu rekan ulkopuolella. Valo parantaa kuskien työturvallisuutta, kun he joutuvat kulkemaan rekan ulkopuolella pimeän aikaan.

– Projekti toteutettiin kevään 2023 aikana

0
Opiskelija

Auriga halusi parantaa jäteautojensa kuskien työturvallisuutta kehittämällä valon, joka pystyy automaattisesti seuraamaan kuskia ja valaisemaan ympäristön silloin, kun kuski liikkuu rekan ulkopuolella. Kuskit hakevat jätteet pääosin rekalla sen välittömästä läheisyydestä, mutta joskus heidän täytyy kulkea hieman pidempi matka rekalta jätteiden luokse. Tällöin etenkin pimeään vuodenaikaan voi sattua onnettomuuksia, joita spottivalolla voidaan ehkäistä.

Projekti jaettiin seuraavaan neljään vaiheeseen: 

1. Hankittiin etäisyysmitta kolmen ESP32 UWB -mikrokontrollerin välillä

Kun etäisyys tagin ja kahden ankkurin välillä löydetään, voidaan paikallistaa kuski, joka kantaa tagin mikrokontrolleria mukanaan koko ajan, mikäli haluaa valon seuraavan häntä. Kaksi ankkuria asennetaan rekkaan ja niiden välinen etäisyys on kiinteä.

Testauksessa todettiin, että etäisyyden mittaaminen onnistui lähes 40-50 cm virhemarginaalilla ja 18-20 metrin kantavuudella.

2. Perustettiin viestintäyhteys ankkureiden sekä slaven (ESP32) välillä

Kun etäisyysmitta tagin ja kahden ankkurin välillä oli saatu, tarvittiin nämä mitat yhteen sijaintiin. Sitä varten perustettiin I2C-yhteys näiden kahden ankkurin (“masters”) ja yhden ylimääräisen ESP32-kontrollerin (“slave”) välille. Sama slave kontrolloisi valoa myöhemmin.

I2C-yhteys perustettiin onnistuneesti ja nyt kaikki tarvittavat mitat oli saatavilla, jotta sijainti voitiin paikallistaa slave-mikrokontrollerista.  

3. Hallittiin kauko-ohjauksen radiotaajuutta mikrokontrollerilla (ESP32) 

Tässä vaiheessa kontrolloitiin kauko-ohjauksen radiotaajuutta ESP32 UWB -mikrokontrollerilla ja sen jälkeen hallinnoitiin spottivaloa. Sama yhteys täytyi perustaa jokaiselle painikkeelle kauko-ohjauslaitteessa, jotta voi ohjata valoa mikrokontrollerilla kauko-ohjauksen avulla.   

4. Käännettiin etäisyysmitta sijaintikoordinaateiksi ja komennoiksi, jotka valo voi ymmärtää

Nyt aikaan oli siis saatu ohjelma, joka moduulin perusteella kertoo etäisyyden. On myös spottivalo, jota voi liikuttaa. Haasteena oli vielä saada ne toimimaan yhdessä, eli että valo saadaan liikkumaan oikeaan suuntaan.

Projektin on määrä valmistua toukokuun 2023 lopussa. Sen lopputuloksena on Aurigalle toimiva prototyyppi spottivalosta, joka seuraa automaattisesti rekan ulkopuolella liikkuvaa kuskia ja valaisee hänen ympäristön.

ESP32 UWB

Etäisyyden mittaus

Kauko-ohjaus ja ESP32-yhteys

Cookie Consent with Real Cookie Banner