fbpx

Big-Flash -hanke

Google Foundation - Framgångsrik implementering av Googles molnplattform i samarbete med Gapps AB

Computas & Google koulutus 23

I Google Foundation-projektet genomfördes implementeringen av Googles molnplattform i samarbete med Google Cloud partners Gapps AB. Min roll i detta projekt var som projektassistent, och jag vill dela med er denna intressanta resa mot att utnyttja molnplattformen.

Foundation-projektet startade i februari 2023 och avslutades framgångsrikt i mars 2023. Projektets mål var att ta i bruk Googles molnplattform op ett kontrollerat sätt och utnyttja den inom Metropolias verksamhet, till exempel inom FoU-projekt, företagskundprojekt och undervisning.

Den första delen av projektet bestod av verkstäder där vi gick igenom olika aspekter och bregrepp av molnplattformen. Gapps AB:s molnarkitekt, Eelis Orvas, ledde dessa workshops på ett utmärkt sätt och delade värdefull kunskap om identitets- och resurshantering, nätverk, datahantering, loggning, övervakning och kostnadshantering. Workshopar var mycket innehållsrika och gav oss djupgående insikter i molnplattformens möjligheter och fördelar.

I den andra fasen, den tekniska implementationen, tog Gapps AB:s team över styrningen. Deras professionalism och organisation imponerade på hela projektet. Molnplattformen togs i bruk på ett kontrollerat sätt, och Gapps AB säkerställde att allt gick enligt plan och tidsschema. Vårt samarbete med dem var sömlöst, och deras expertis hjälpte oss att lösa eventuella utmaningar längs vägen.

När Googles molnplattform väl var i bruk började vi dra nytta av den i olika projekt och i undervisningen. Dess skalbarhet och flexibilitet visade sig vara värdefulla egenskaper när vi kunde anpassa miljön efter olika behov. Det var fantastiskt att se hur molnplattformen effektiviserade vår verksamhet och erbjöd nya möjligheter.

Samarbetet med Gapps AB var nyckeln till projektets framgång. Deras team var mycket kompetent och engagerat, och de agerade som partner under hela resan. Jag kan ärligt säga att deras stöd och expertis möjliggjorde en lyckad implementering av molnplattformen.

Big-Flash-projektet var en givande upplevelse som ledde till att jag nu är anställd vid Metropolia yrkeshögskola, där jag arbetar som projektingenjör, och jag är stolt över att ha varit en del av detta projekt. Samarbetet mellan Big-Flash-projektet och Gapps AB skapade en stark grund för en framgångsrik användning av molnplattformen, och jag är övertygad om att denna plattform kommer att spela en central roll i Metropolias verksamhet i framtiden.

Fuwad Kalhori
Projektingenjör och blivande ingenjör inom data- och kommunikationsteknik
Yrkeshögskolan Metropolia

Cookie Consent with Real Cookie Banner