fbpx

Big-Flash -hanke

Google Foundation - Onnistunut Googlen pilvialustan käyttöönotto yhteistyössä Gapps Oy:n kanssa

Computas & Google koulutus 23

Google Foundation projektissa käyttöönotettin Googlen pilvialusta yhteistyössä Google Cloud partnerin Gapps Oy:n kanssa. Oma roolini tässä projektissa oli projektiassistentti ja haluan jakaa kanssanne tämän mielenkiintoisen matkan kohti pilvialustan hyödyntämistä.

Projekti alkoi helmikuussa 2023 ja päättyi onnistuneesti maaliskuussa 2023. Projektin tavoitteena oli ottaa käyttöön Googlen pilvialusta hallitusti ja hyödyntää sitä Metropolian toiminnassa kuten esimerkiksi RDI-projekteissa, yritysasiakasprojekteissa ja opetuksessa.

Projektin ensimmäinen osa koostui työpajoista, joissa kävimme läpi erilaisia pilvialustaan liittyviä asioita ja konsepteja. Gapps Oy:n pilviarkkitehti Eelis Orvas johti näitä workshoppeja erinomaisesti ja jakoi arvokasta tietoa mm. identiteettien- ja resurssien hallinnasta, verkoista, datan hallinnasta, lokituksesta ja valvonnasta sekä kustannusten hallinnasta. Workshopit olivat todella sisältörikkaita ja tarjosivat meille syvällistä tietoa pilvialustan mahdollisuuksista ja hyödyistä.

Toisessa vaiheessa, teknisessä toteutuksessa, Gapps Oy:n tiimi otti ohjat käsiinsä. Heidän ammattitaitonsa ja organisoituneisuutensa tekivät vaikutuksen koko projektiin. Pilvialusta otettiin käyttöön hallitusti ja Gapps Oy varmisti, että kaikki sujui suunnitellusti ja aikataulussa. Yhteistyömme oli saumatonta ja heidän asiantuntemuksensa auttoi meitä ratkaisemaan mahdolliset haasteet matkan varrella.

Kun Googlen pilvialusta oli otettu käyttöön, aloimme hyödyntää sitä erilaisissa projekteissa ja opetuksessa. Sen skaalautuvuus ja joustavuus osoittautuivat arvokkaiksi ominaisuuksiksi, kun pystyimme mukauttamaan ympäristöä erilaisiin tarpeisiin. Oli hienoa nähdä, miten pilvialusta tehosti toimintaamme ja tarjosi uusia mahdollisuuksia.

 

Yhteistyö Gapps Oy:n kanssa oli avainasemassa projektin onnistumisessa. Heidän tiiminsä oli erittäin ammattitaitoinen ja sitoutunut ja he toimivat kumppanina koko matkan ajan. Voin rehellisesti sanoa, että heidän tukensa ja asiantuntemuksensa mahdollistivat onnistuneen pilvialustan käyttöönoton.

Big-Flash-hanke oli antoisa kokemus, joka johti minun työllistymiseeni projekti-insinööriksi Metropolia ammattikorkeakouluun. Olen ylpeä siitä, että sain olla mukana tässä projektissa. Big-Flash-hankeen ja Gapps Oy:n yhteistyö loi vahvan pohjan pilvialustan menestyksekkäälle käyttöönotolle ja olen varma, että tämä alusta tulee jatkossa olemaan keskeisessä roolissa Metropolian toiminnassa.

Kirjoittaja

Fuwad Kalhori
Projekti-insinööri ja syyskuussa 2023 valmistuva tieto- ja viestintätekniikan insinööri
Metropolia ammattikorkeakoulu

Cookie Consent with Real Cookie Banner