fbpx

Big-Flash -hanke

VediaFI Oy

Vediafi Oy on suomalainen yritys, jonka myymät ja kehittämät ratkaisut tehostavat logistiikkaa. He keskittyvät sujuvuutta ja ympäristöystävällisyyttä parantaviin palveluihin. / Vediafi Ltd is a Finnish company that sells and develops solutions to make logistics more efficient and greener.

vedia softa ruutukuva

01 Vedia

C02-laskurin kehitystyö
Vedia-projektissa kehitettiin laskuria, jossa ajoneuvojen päästötiedoilla ennakoidaan tietyllä reitillä aiheutuvia kokonaispäästöjä eri ajoneuvoissa ja kulkuvälineissä. Polttoaineenkulutustietoja yritettiin myös tallentaa suoraan ajoneuvosta tulosten tarkkuuden lisäämiseksi.

Tavoitteet
- Luoda reitti, jossa sen yli käytettäisiin useita ajoneuvoja datan saamiseksi.
- Lipasto-tietojen käyttöönotto päästöjen laskemiseksi ajoneuvotyypin mukaan.
- Kyky määritellä lastin paino, joka vaikuttaa ajoneuvon aiheuttamiin kokonaispäästöihin.
- Sekä bonusdemo siitä, miltä projektin AI-toteutus näyttäisi.

0
Opiskelijaa

Projektin tavoitteena oli tallentaa polttoaineenkulutustiedot ajoneuvon OBD-portista yrityksen toimittamilla laitteilla. Tässä ei kuitenkaan onnistuttu, sillä tietoja ei pystytty tallentamaan muun muassa ajoneuvovalmistajien autoihin asettamien erilaisten rajoitusten vuoksi. Kokeilu antoi kuitenkin käsityksen lähestymistavoista, joita voidaan käyttää tulevaisuudessa ongelman ratkaisemiseen sekä siitä, mihin ongelmiin projektin seuraavissa vaiheissa kannattaa keskittyä. 

Tapahtui keväällä 2022

Seuraavassa vaiheessa (Salama-vaihe) projektissa keskityttiin laskimen edelleen kehittämiseen sekä karttamoottorin toimintojen laajentamiseen. Tavoitteena oli, että karttamoottori pystyy havaitsemaan, mitkä reitin osuudet kulkevat maan pinnalla ja mitkä meren kautta, jolloin se voi valita oikean ajoneuvon käytettäväksi. Jatkohankkeessa toteutettiin myös algoritmi, joka voi analysoida käyttäjän puolesta, mikä reitti- ja ajoneuvoyhdistelmä aiheuttaa vähiten päästöjä.

Projektissa saatiin kaikki asiakkaan laatimien mockup-kuvien halutut piirteet toimimaan. Löydettiin monta eri keinoa, kuinka tätä ongelmaa voi ratkoa ja miten asiakas voi jatkaa projektin edistämistä. Huomattiin, että mockup-kuvien mukainen ulkonäkö ja toimintaperiaate eivät olleet tähän tarkoitukseen ja käyttäjäystävällisyyteen sopivia. 

Pääasiassa projekti toimi tutkimuksena, jossa katsottiin, millä työkaluilla voisi mahdollistaa tämänlaisen käyttöliittymän rakentamisen. Myös projektissa syntyneitä koodinpätkiä voi hyödyntää käyttöliittymän kehittämisessä.

Cookie Consent with Real Cookie Banner