fbpx

Big-Flash -hanke

02 Laivakone Oy

Laivakone Oy tarjoaa kansainvälistä laivojen, voimalaitosten ja teollisuuden koneiden sekä laitteistojen huoltopalvelua. Laivakone Oy keskittyy toimintaan Itämerellä ja heillä on toimipisteitä Saksassa ja Suomessa.

Laivakone metallin pistemerkkaus

Pistematriisijärjestelmä komponenttien jäljittämiseen

Tiivistelmä projektista
Laivakone Oy:n projektissa kehitettiin ja kokeiltiin varaston seurantaan soveltuvaa pistematriisijärjestelmää. Järjestelmän käytettävyyttä arvioitiin yritysympäristössä. Lisäksi testattiin mekaanisesti merkinnän fyysisiä ominaisuuksia.

Tavoitteet
– Pistematriisijärjestelmän kehittäminen komponenttien jäljittämiseen
– Järjestelmän toimivuuden arviointi huoltohistorian ja varaston seurannassa

0
Opiskelijaa

Kehittämistyö aloitettiin valitsemalla asiakkaalle parhaiten soveltuva merkkaustekniikka. Komponenttien merkitsemiseen todettiin parhaiten soveltuvaksi pistematriisi, jota päätettiin kokeilla käytännössä. Muototerä Oy:ltä hankittua pistemerkkauskonetta testattiin ensin Metropolian konelaboratoriossa ja sen jälkeen Korsossa, Laivakoneen omissa tiloissa. Testausten perusteella määriteltiin soveltuvat asetukset pistemerkkauskoneeseen, jonka jälkeen testattiin pistematriisin lukemista.  

Merkkauksen luettavuus testattiin ilmaisella CortexScan-mobiilisovelluksella. Kokeilussa kävi ilmi, että tilan valaistus on ratkaiseva tekijä etenkin käytettäessä puhelinta merkkauksen lukemiseen. Kirkkaiden lamppujen puhdistetun metallin pintaan luomat heijastukset vaikeuttavat merkkauksen lukemista.  

Kokeiluun sisältyi myös merkinnän fyysisten ominaisuuksien testaaminen, jossa kulutusta simuloitiin hankaamalla merkintää hiomapaperilla ja raaputtamalla sitä ruuvimeisselillä. Kokeilussa havaittiin, että merkinnät kestävät hyvin mekaanista kulutusta. 

Mobiilisovelluksen lisäksi testattiin kiinteän lukuanturin käyttämistä merkkausten lukemiseen vertailutiedon saamiseksi. Mikäli ratkaisua kehitetään edelleen, käytetään käsilukijaa, joka ei merkittävästi eroa lukuominaisuuksiltaan kiinteästä lukuanturista. Kokeilusta saatiin vertailutietoa puhelinsovelluksen käyttämiselle.   

Päätelmät ja jatkokehittäminen

Pistematriisin soveltaminen huoltohistoriaan ja varastonseurantaan voisi hyvinkin toimia Laivakone Oy:lle. Tulevaisuudessa testattavaksi jää vielä käsilukija ja Laivakoneelle mahdollisesti tuleva kevyt ERP-järjestelmä sekä se, miten pistematriisin käyttö sopii yhteen tämän järjestelmän kanssa.

02_Laivakone

02_Laivakone_opiskelija

02_Laivakone_Pistematriisi

Cookie Consent with Real Cookie Banner