fbpx

Big-Flash -hanke

HSY

HSY:ssä tuotetaan kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä.

biokaasuvoimala

11 HSY - VR-esitys tuotantolaitoksen toiminnasta

Kuvaus
Projektissa tuotetaan 360-kuvaukseen pohjautuva esitysmateriaalin luonti VR:ään. Tavoitteena on luoda HSY:lle esitys biojätteen käsittelylaitoksesta. Laitoksella on useita tiloja, joihin vieraita ei voida turvallisuuden vuoksi sallia. Laitoksen toimintaa halutaan kuitenkin esitellä yksityiskohtaisesti. VR-esityksellä voidaan vastata tähän ongelmaan.

– Aloitettiin tammikuussa 2022
– Seuraa somesta ajankohtaiset projektiuutiset

0
Opiskelijaa

Projektissa toteutettiin yhteistyökumppanimme 360Mediatalon tarjoamalla laitteistolla Helsingin Seudun Ympäristöpalveluille (HSY) 360-kuvaukseen pohjautuva virtuaalikierros Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksesta. 

Virtuaalikierroksen toteutuksessa käytettävä materiaali kuvattiin, editoitiin ja koottiin valmiiksi esitykseksi.  Videomateriaaliin upotettiin viestejä ja videoita, joissa kerrottiin HSY:n tavoitteita korostavia tietoja laitoksen toiminnasta.  

Projekti onnistui tavoitteiden mukaisesti ja valittu tapa toteuttaa virtuaalikierros osoittautui toimivaksi ratkaisuksi. HSY todennäköisesti jatkaa virtuaalikierroksen kehittämistä myös projektityön jälkeen.  

Cookie Consent with Real Cookie Banner