fbpx

Big-Flash -hanke

HSY

HSY:ssä tuotetaan kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä.

biokaasuvoimala

VR esitys tuotantolaitoksen toiminnasta

Kuvaus
Projektissa tuotetaan 360 kuvaukseen pohjautuva esitysmateriaalin luonti VR:ään. Tavoitteena luoda HSY:lle esitys biojätteen käsittelylaitoksesta. Laitoksella on useita tiloja, joihin vieraita ei voida turvallisuuden vuoksi sallia. Laitoksen toimintaa halutaan kuitenkin esitellä yksityiskohtaisesti. VR-esityksellä voidaan vastata tähän ongelmaan.

– Aloitettu tammikuussa 2022
– Seuraa somesta ajankohtaiset projektiuutiset
– Päivitämme sisältöä projektien edistyessä ja valmistuessa keväällä 2022

0
Opiskelijaa

Projektissa toteutettiin yhteistyökumppanimme 360Mediatalon tarjoamalla laitteistolla Helsingin Seudun Ympäristöpalveluille (HSY) 360-kuvaukseenpohjautuva virtuaalikierros Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksesta. 

Virtuaalikierroksen toteutuksessa käytettävä materiaali kuvattiin, editoitiin ja koottiin valmiiksi esitykseksi.  Videomateriaaliin upotettiin viestejä ja videoita, joissa kerrottiin HSY:n tavoitteita korostavia tietoja laitoksen toiminnasta.  

Projekti onnistui tavoitteiden mukaisesti ja valittu tapa toteuttaa virtuaalikierros osoittautui toimivaksi ratkaisuksi. HSY todennäköisesti jatkaa virtuaalikierroksen kehittämistä myös projektityön jälkeen.