fbpx

Big-Flash -hanke

Brightplus

Brightplus on erikoistunut teollisuuden biomateriaaliratkaisujen uusien toiminnallisten ominaisuuksien suunnitteluun

25 Sienimateriaalin 3D tulostaminen

Kuvaus
Projektissa työskentelee kolmelta eri koulutusalalta opiskelijoita. Sienimateriaalin uudet mahdollisuudet vaativat tutustumista tuotteeseen ja vasta sitten voidaan perehtyä printtauksen mahdollisuuksiin. Projektissa on monia mahdollisuuksia ja vaiheita materiaalin kasvatuksesta lähtien.

Viiden opiskelijaryhmän voimin tutkitaan, kuinka sieniä voidaan kasvattaa printtimateriaaliksi, miten niitä pitää prosessoida ja mitä vaatii printteriltä.

– Projekti on aloitettu tammikuussa 2022.
– Seuraa edistymistä somekanavien uutisista.
– Projektia päivitetään sen edistyessä ja päättyessä keväällä 2022.

0
Opiskelijaa

Projektissa tutkittiin sienipohjaisen materiaalin hyödyntämistä 3D-tulostuksessa.  

Projektin toteuttamisen haasteena oli sientä sisältävän materiaalin saaminen testauskäyttöön, mikä vähensi suoritettujen testausten määrää suunnitellusta. Projektin aikana toteutettiin viisi eri testiä kolmella eri materiaalilla. Koetulosten perusteella sieni ei parantanut materiaalien ominaisuuksia, mutta ei myöskään huonontanut niitä.  

Jatkohankkeessa sienen osuutta tulostusmateriaalissa voi lisätä ja selvittää sen vaikutuksia lopputulokseen. Lisäksi voidaan tehdä kemikaalin kestotesti ja veden absorptiotesti sekä tutkia miten öljyn lisääminen materiaaliin vaikuttaa sen ominaisuuksiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Tuula Palaste

 

 

 

 

 

 

Kuva: Tuula Palaste