fbpx

Big-Flash -hanke

Community Train Oy

Community Train keskittyy kansainvälisten hyväntekeväisyysjärjestöjen hankkeiden läpivientiin. Yritys auttaa esimerkiksi avustusprojekteissa Nepalissa.

CommunityTrain_web_proto

Tietojärjestelmä avustusprojektien hallintaan

Kuvaus
Projektissa kehitettiin tietojärjestelmää avustusprojektien hallintaan.

Vapaaehtoistyössä projektinhallinta edellyttää sekä lyhyt- että pitkäjännitteisten työkokonaisuuksien hallintaa. Tehtävien hallinnan työkalun tuli olla helppokäyttöinen ja käytettävissä kaikkialta, sillä avustustyöntekijät saattavat työskennellä kaukaisissa paikoissa ja haastavissa olosuhteissa. Toimintojen kuten tiedon syöttämisen ja asiakirjojen liittämisen tuli olla helppoa myös mobiililaitteilla. 

Project management required for volunteering required both short and long-voltage worksets. Challenging conditions and poor competence also required ease of use from the system.

– Projekti toteutettiin keväällä 2022.

0
Opiskelijaa

Projekti toteutettiin Community Train -nimiselle yritykselle, joka keskittyy kansainvälisten hyväntekeväisyysorganisaatioiden avustamiseen. Community Train rakentaa uutta alustaa, joka auttaa parantamaan projektin tehtävien hallintaa ja viestintää organisaation tai tiimin kesken. 

  1. Markkinatutkimus ja kilpailija-analyysi, joilla selvitettiin, minkälainen tilanne markkinoilla on uutta sovellusta ajatellen ja mitä odotuksia ja kriteereitä sen menestymiselle on
  2. Liiketoimintamallin ja hinnoittelujärjestelmän laatiminen kyseiselle sovellukselle
  3. Prototyypin rakentaminen tuotteelle ja sen lopulliselle käyttöliittymälle. Käyttöliittymässä huomioitiin helppokäyttöisyys.

Community Train -projektin toteuttajista osa keskittyi käyttöliittymän konseptointiin, markkinointitutkimukseen ja hinnoittelustrategiaan ja osa sovelluksen teknisen puolen kehittämiseen. 

Koska tehtävänhallinta- ja projektinhallintatyökaluja on jo markkinoilla monia, tuli projektissa kehitellyn tietojärjestelmän täyttää tarve, jota ei vielä markkinoilla ole täytetty. Tätä varten tehtiin sekä laajempi markkinatutkimus että erityisesti kilpailijoihin keskittyvä analyysi. Projektiryhmä testasi kilpailevia sovelluksia ja arvioi muun muassa niiden kirjautumisen helppoutta sekä saatavilla olevia ominaisuuksia.

Havaintojen perusteella laadittiin liiketoimintamalli, jolla Community Trainin tuote voi saada jalansijaa markkinoilla. Kilpailijatutkimuksen perusteella laadittiin myös tuotteen hinnoittelustrategia. 

Myös teknologian tuli olla kunnossa ja sen pitää pysyä ajantasaisena ja toimintavarmana. Tämä vaatii jatkuvaa kehitystyötä ja seurantaa, jotta järjestelmä vastaa asiakkaiden tarpeisiin jatkossakin.

 

Cookie Consent with Real Cookie Banner