fbpx

Big-Flash -hanke

Rakennuspalvelu Ilmari Iho Oy

Rakennuspalvelu Ilmari Iho tekee maalaus-, tapetointi-, tasoitus-, pintakäsittely-, rappaus- ja muita rakennusalan töitä yli 20 vuoden kokemuksella.

28 rakennusteline kuva 2

28 Rakennuspalvelu - rakennustelineen napamoottorin ohjaaminen PS4-ohjaimella

Tiivistelmä
Projektin tavoitteena oli suunnitella ja asentaa sähköinen ohjaus ja napamoottorit Körmyksi nimikoituun rakennustelineeseen. Asiakkaan toiveena oli, että ohjaus toteutettaisiin kauko-ohjauksella. Rakennustelinettä käytettäisiin työmailla maalaustöissä, joten valmiin tuotteen tulisi olla liikkumiskykyinen työmaaolosuhteissa.

– Idea projektiin tuli yrittäjältä.
– Projektissa kehitettiin uusia ratkaisuja rakennustelineen siirtoon työmaalla
– Suvituuli toteutettiin keväällä 2022 ja työtä jatkettiin kesällä 2022 Salama-projektina.

0
Opiskelijaa

Suvituuli-vaihe

Kevään aikana suunniteltiin porrastettu ohjausjärjestelmä robotin kahdelle BLDC-moottorille, jotka vastasivat robotin liikkumisesta. Ohjaus haluttiin toteuttaa porrastetusti, sallien hienovaraisempi liike ja käyttäen Playstation 4 -ohjainta.

Hanke ei edennyt käytännön pilotointivaiheeseen, koska sen toteuttamiseen vaadittuja komponentteja ei ollut mahdollista saada projektin toteuttamiseen varatussa ajassa. Projektin lopputuloksena luovutettiin robotiikkaryhmälle ohjauskoodi, komponenttilista ja pohjapiirros ohjausjärjestelmän rakentamiseen. Käytännön pilotointi voidaan toteuttaa komponenttien saatavuuden parantuessa.

Salama-vaihe

Projektia jatkettiin Salama-vaiheeseen, jossa tarkoituksena oli viedä Suvituuli-vaiheessa aloitettua projektia eteenpäin. Tavoitteena oli saada Körmy liikkumaan kauko-ohjauksella. 

Projektin tavoitteen saavuttamiseksi tehtiin seuraavaa:

  • selvitettiin Xiaomi Mi Essential Lite -sähköpotkulaudoista irrotettujen napamoottoreiden ohjaus erillisten moottorinohjauspiirien kautta
  • kirjoitettiin koko ohjauskoodi Pythonilla
  • tehtiin tarvittavat sähkökytkennät
  • selvitettiin, voidaanko sähköpotkulaudan akkua hyödyntää
  • tehtiin joitain mekaanisia töitä kokonaisuuden toteuttamiseksi. 

Myöhemmin projektiin lisättiin myös ultraäänisensoreihin perustuva etäisyysmittaus, jota hyödynnetään esteiden tunnistamisessa. Lisäksi ohjaus haluttiin asiakkaan toiveesta toteuttaa palautuvana, joka tarkoittaa, että renkaiden kääntökulma tulee pystyä selvittämään. Projektin tavoitteeksi valmiusasteen suhteen määriteltiin konseptitaso.

Projektin tavoitteet saavutettiin ja tämä todettiin projektipäällikön ja asiakkaan toimesta. Körmy saatiin liikkumaan kauko-ohjauksella ja hidastamaan nopeutta ultraäänisensoreiden antaman tiedon perusteella, jos edessä havaitaan este. Ohjaus toteutettiin asiakkaan toiveen mukaisesti.

Cookie Consent with Real Cookie Banner