fbpx

Big-Flash -hanke

28 rakennusteline kuva 2

Rakennustelineen napamoottorin ohjaaminen PS4-ohjaimella

Tiivistelmä
Projektin tavoitteena oli suunnitella ja asentaa sähköinen ohjaus ja napamoottorit Körmyksi nimikoituun rakennustelineeseen. Asiakkaan toiveena oli, että ohjaus toteutettaisiin kauko-ohjauksella. Rakennustelinettä käytettäisiin työmailla maalaustöissä, joten valmiin tuotteen tulisi olla liikkumiskykyinen työmaaolosuhteissa.

– Idea projektiin tuli yrittäjältä.
– Projektissa kehitettiin uusia ratkaisuja rakennustelineen siirtoon työmaalla
– Suvituuli toteutettiin keväällä 2022 ja työtä jatketaan kesällä 2022 Salama-projektina.

0
Opiskelijaa

Kevään aikana suunniteltiin porrastettu ohjausjärjestelmä robotin kahdelle BLDC-moottorille, jotka vastasivat robotin liikkumisesta. Ohjaus haluttiin toteuttaa porrastetusti, sallien hienovaraisempi liike ja käyttäen Playstation-4 ohjainta.

Hanke ei edennyt käytännön pilotointivaiheeseen, koska sen toteuttamiseen vaadittuja komponentteja ei ollut mahdollista saada projektin toteuttamiseen varatussa ajassa.  Projektin lopputuloksena luovutettiin robotiikkaryhmälle ohjauskoodi, komponenttilista ja pohjapiirros ohjausjärjestelmän rakentamiseen. Käytännön pilotointi voidaan toteuttaa komponenttien saatavuuden parantuessa.