fbpx

Big-Flash -hanke

ROS

Projektissa tutkitaan ROS -pohjaista robottiohjelmointia ja -simulointia Gazebo ympäristössä.

31 Robottisimulointi Gazebo -ympäristössä

Kuvaus
Projektin tavoitteena on tutkia ROS- pohjaista (Robot operating system) robottiohjelmointia ja -simulointia Gazebo ympäristössä. Robotteina käytetään Turtle Bot pienoisrobotteja. Simulaatio toteutetaan ensin yhdellä robotilla, jonka jälkeen tutkitaan miten koe voidaan toistaa oikealla robotilla. Tulokset dokumentoidaan ja niihin perustuen luodaan ohjeistus Metropolian opiskelijoille kokeen toistamiseksi ja hyödyntämiseksi opinnoissa.
Gazebo on ohjelmisto, joka mahdolistaa simuloinnin tarkasti ja tehokkaasti monimutkaisissa sisä- ja ulkotiloissa.
– Aloitettu tammikuussa 2022.
– Seuraa somesta ajankohtaiset projektiuutiset.
– Päivitämme sisältöä projektien edistyessä ja valmistuessa keväällä 2022.

0
Opiskelijaa

Projektin tavoitteena on luoda käyttöohje fyysistä laitetta ohjaavan virtuaalisimulaation rakentamiseen, jolla  ohjaavan järjestelmän testaus voidaan toteuttaa simulaattorissa. Tehtävän ratkaisemiseen käytettiin Linux-käyttöjärjestelmää, ROS-robot operating systemiä ja Gazebo-simulaattoria. 

Projektin lopputuloksen ROS-Robot operating system alusta ladattiin koneelle ja Gazebo-simulaattorilla on mahdollista esimerkiksi Turtlebotin simulointi. Tehtävien suorittamiseen laadittiin selkeä käyttöohje, jota seuraamalla voi toteuttaa vastaavan toimenpiteen.