fbpx

Big-Flash -hanke

Machine Tool

Yrityksen tuottaa R&D palveluja, tuotekehitystä, protovalmistusta ja hienomekaanista koneistusta.

RoboDK silmulation

Robottikäden käyttöohje ja testaus

Kuvaus
Projektissa tehdään Machine Tool yritykselle ohjekirja Smooth Tool -robottikäden käyttämiseen. Aluksi dokumentoidaan kobotin ja hitsausvirtalähteen kokoaminen. Laitteiston kokoamisen jälkeen siihen sovitetaan hitsauslaitteisto, jonka toimintaa kehitetään tarkentamalla hitsausparametreja. Lisäksi kehitetään testiajo- ohjelma, jolla kobotti suorittaa hitsausta annetuilla parametreillä tietyille testikappaleille. 
Projektin lopputuloksena on ohjekirja, joka kattaa UR10 ja Kempin A7 virtalähteen kokoonpanon ja yhteen sovittelun, videomateriaalia laitteiston kokoonpanosta, ohjelmiston viimeistelyä, ja pilottikokeilu yrityksessä/koulussa.  

0
Opiskelijaa

Opas kobottien käyttöönottoon

Machine Tool -projektin tarkoituksena oli tutkia Universal Robotsin UR10e kobotin valmiuksia hitsaamiseen. Luotiin hitsausdemo, jossa kokeiltiin solun ketteriä ominaisuuksia. Projektin tavoitteena oli koota aloittelijan opas Universal Robotsin e-Seriesin kobottien käyttöönottoon. Työryhmä sai aikaan kattavan ohjekirjan uusille käyttäjille.

Prosessi

Projekti alkoi aloituspalaverilla viikolla 36 ja tähän asti projekti on edennyt aikataulun mukaisesti. Asiakasyrityksen kanssa on sovittu viikoittainen palaveri maanantaisin, jossa käydään läpi projektin etenemistä ja varmistutaan siitä, että projekti etenee asiakasyrityksen haluamaan suuntaan. Projektisuunnitelmasta tehdään tilannekatsauksia aikataulun suhteen. 

Projekti aloitettiin vastaanottamalla ja kasaamalla hitsausrobottilaitteisto käyttövalmiiksi. Laitteiston alustavan kokoamisen jälkeen ryhmä sai koulutuksen Kempin edustajalta heidän virtalähteeseensä ja muihin Kempin robottihitsauslaitteisiin sekä niiden käyttöön, jota sovellettiin projektin aikana. Ryhmän ensimmäiseksi tavoitteeksi asetettiinkäyttöönotto-oppaan laadinta robottihitsauslaitteistolle viikon 40 loppuun mennessä.  

Projektiryhmä teki lopulta n. 150-sivun mittaisen ohjekirja kokonaisuuden, joka käsittelee toimilaitteiden kasauksen, kokoonpanon ja laitteiston käyttöönoton. Selkeyden vuoksi ohjekirja päätettiin jakaa kahteen osioon. Ohjekirjan ensimmäisessä osiossa käydään läpi laitteiston kasaaminen ja käyttöönotto. Toisessa osassa keskityttiin demo-ohjelman laadintaan. Ohjekirja sisältää hyvät ja tarkat graafiset ohjeet, laitteiston oikeaoppiseen käyttöön ja kokoonpanoon. Sisältäen laitteiston ja sen osien toimintaperiaatteen sekä yksinkertaiset ohjeet, jotka auttavat käyttäjää ymmärtämään laitteistoa paremmin. 

Viikolla 41 työryhmä aloitti hitsausdemo-ohjelman laadinnan. Valmis ohjekirja todennettiin toimivaksi teettämällä laitteiston kasaus ja käyttöönotto ulkopuolisella henkilöllä onnistuneesti.  Asiakas on ollut tyytyväinen työn lopputulokseen.