fbpx

Big-Flash -hanke

Machine Tool

Yritys tuottaa R&D-palveluja, tuotekehitystä, protovalmistusta ja hienomekaanista koneistusta.

RoboDK silmulation

Robottikäden käyttöohje ja testaus

Kuvaus
Projektissa tehtiin Machine Tool -yritykselle ohjekirja Smooth Tool -robottikäden käyttämiseen. Aluksi dokumentoitiin kobotin ja hitsausvirtalähteen kokoaminen. Laitteiston kokoamisen jälkeen siihen sovitettiin hitsauslaitteisto, jonka toimintaa kehitettiin tarkentamalla hitsausparametreja. Lisäksi kehitettiin testiajo- ohjelma, jolla kobotti suorittaa hitsausta annetuilla parametreillä tietyille testikappaleille. 

Projektin lopputuloksena syntyi ohjekirja, joka kattaa UR10- ja Kempin A7-virtalähteen kokoonpanon ja yhteen sovittelun, videomateriaalia laitteiston kokoonpanosta, ohjelmiston viimeistelyä ja pilottikokeilun yrityksessä/koulussa.

0
Opiskelijaa

Opas kobottien käyttöönottoon

Machine Tool -projektin tarkoituksena oli tutkia Universal Robotsin UR10e kobotin valmiuksia hitsaamiseen. Luotiin hitsausdemo, jossa kokeiltiin solun ketteriä ominaisuuksia. Projektin tavoitteena oli koota aloittelijan opas Universal Robotsin e-Seriesin kobottien käyttöönottoon. Työryhmä sai aikaan kattavan ohjekirjan uusille käyttäjille.

Prosessi

Projekti alkoi aloituspalaverilla viikolla 36 (2022) ja eteni aikataulun mukaisesti. Asiakasyrityksen kanssa sovittiin viikoittainen palaveri maanantaisin, jossa käytiin läpi projektin etenemistä ja varmistuttiin siitä, että projekti eteni asiakasyrityksen haluamaan suuntaan. Projektisuunnitelmasta tehtiin tilannekatsauksia aikataulun suhteen. 

Projekti aloitettiin vastaanottamalla ja kasaamalla hitsausrobottilaitteisto käyttövalmiiksi. Laitteiston alustavan kokoamisen jälkeen ryhmä sai koulutuksen Kempin edustajalta heidän virtalähteeseensä ja muihin Kempin robottihitsauslaitteisiin sekä niiden käyttöön, jota sovellettiin projektin aikana. Ryhmän ensimmäiseksi tavoitteeksi asetettiin käyttöönotto-oppaan laadinta robottihitsauslaitteistolle viikon 40 loppuun mennessä.  

Projektiryhmä teki lopulta n. 150-sivun mittaisen ohjekirjakokonaisuuden, joka käsittelee toimilaitteiden kasauksen, kokoonpanon ja laitteiston käyttöönoton. Selkeyden vuoksi ohjekirja päätettiin jakaa kahteen osioon. Ohjekirjan ensimmäisessä osiossa käydään läpi laitteiston kasaaminen ja käyttöönotto. Toisessa osassa keskitytään demo-ohjelman laadintaan. Ohjekirja sisältää hyvät ja tarkat graafiset ohjeet, laitteiston oikeaoppiseen käyttöön ja kokoonpanoon. Sisältäen laitteiston ja sen osien toimintaperiaatteen sekä yksinkertaiset ohjeet, jotka auttavat käyttäjää ymmärtämään laitteistoa paremmin. 

Viikolla 41 (2022) työryhmä aloitti hitsausdemo-ohjelman laadinnan. Valmis ohjekirja todennettiin toimivaksi teettämällä laitteiston kasaus ja käyttöönotto ulkopuolisella henkilöllä onnistuneesti. Asiakas on ollut tyytyväinen työn lopputulokseen. 

“Lopulta syntyi erittäin hyvä kokonaisuus.” Niko Nevalainen, Machine Tool

Cookie Consent with Real Cookie Banner