fbpx

Big-Flash -hanke

Bluefors Oy

Bluefors Oy on teollisuuskonevalmistaja, joka on erikoistunut kryogeenivapaiden jäähdytysjärjestelmien suunnitteluun, valmistukseen ja myyntiin tieteen ja tekniikan eri tutkimusaloille. Yrityksen tuotantolaitos sijaitsee Helsingin Pitäjänmäessä.

Projekti 56 Bluefors: Daniel Korhonen ja Lauri Ristolainen

56 Bluefors - tuotantoprosessin tehokkuuden kehittäminen

Kuvaus
Projektissa kehitettiin tilaajan tuotantoprosessin tehokkuutta ja autonomisuutta kehittämällä lämmitysmenetelmää, PLC-ohjelmaa sekä integroimalla vianmääritys ohjelmaan.

Projektissa kehitettiin tilaajan tuotteessa käytettävien komponenttien kuivaamisvaihetta. Komponentit ovat lämpöä siirtäviä putkia, jotka täytetään kaasuseoksella. Ennen kuin putket voidaan täyttää kaasulla, niistä täytyy poistaa kosteus. Lisäksi putkille täytyy suorittaa vuototestaus.

– Projektin ensimmäinen vaihe toteutettiin syksyllä 2022.
– Projektin toinen vaihe toteutettiin keväällä 2023.

0
Opiskelijaa

Suvituuli-vaihe

Projektin tavoitteena oli laatia muutossuunnitelma Bluefors Oy:n tuotantolaitoksella käytössä olevalle automaatiojärjestelmälle Blueforsin kehitystoiveiden mukaisesti.

Kehitystoiveet sisälsivät logiikkaohjelman ja fyysisen lämmitysjärjestelmän tehostamista. Lähtömateriaalina toimi automaatiojärjestelmälle laadittu logiikkaohjelma, logiikkaohjelman käyttöohje ja tiedot laitteistosta. Projektityössä käytettiin apuna TIA Portal- ja SolidWorks -suunnitteluohjelmistoja. 

Logiikkaohjelma osoittautui odotettua monimutkaisemmin laadituksi eikä siinä ollut noudatettu suositeltuja ohjelmointistandardeja. Ohjelmaan muutosten tekeminen olisi edellyttänyt seikkaperäistä selvitystä ohjelmassa käytetyistä toiminnoista. Selvitystyö olisi vaatinut ajallisesti huomattavan panostuksen, jonka takia päädyttiin laatimaan konseptia uudesta logiikkaohjelmasta. 

Projektin tuloksena tilaajalle ehdotettiin uutta modulaarisen logiikkaohjelman ohjelmointia, joka noudattaa ohjelmointistandardeja ja jonka kapasiteetti olisi tarvittaessa laajennettavissa. Edeltävänä toimenpiteenä suositeltiin jatkoprojektia laajan toteutussuunnitelman laatimiseksi. Lisäksi laadittiin ehdotus logiikkaohjelmalla ohjatusta lämmitysjärjestelmästä, joka sisältää ratkaisun tehokkaammasta lämmitysmenetelmästä sekä koneellisesta jäähdytyksestä.

Salama-vaihe

Projektia jatkettiin Salama-vaiheeseen, jossa oli mahdollista toteuttaa uusi tuotantolaitteisto Suvituuli-vaiheen kattavan selvittelyn pohjalta. Todettiin turvallisemmaksi uuden laitteen rakentaminen kuin Blueforsin vanhan laitteen parantaminen.

Projektissa tavoiteltiin siis uuden tuotantoprosessilaitteiston rakentamista, joka nopeuttaisi Blueforsin prosessia rakentamalla jäähdytyskoneita. Laitteistoon sisältyi työpiste sekä siihen liittyvä venttiilijärjestelmä ja ohjausyksikkö. Projekti jaoteltiin kahteen suurempaan osa-alueeseen: Hardware ja Software.

Projekti alkoi sillä, että otettiin hieman mittoja ja malleja vanhasta järjestelmästä. Sitten alettiin kehittämään uutta työpöytää virtuaalisesti mallintamalla. Tilattiin komponentit pöydän valmistusta varten. Kehitettiin venttiilijärjestelmä, lämmitysjärjestelmä ja laadittiin sähkökuvat.

Projekti sisälsi suunnittelua, CAD-mallintamista, ohjelmointiosaamista, sähkökuvien ja kytkentä rasioiden tekemistä.  

Cookie Consent with Real Cookie Banner