fbpx

Big-Flash -hanke

Bluefors

Bluefors Artikkelikuvat

Tuotantoprosessin tehokkuuden kehittäminen

Kuvaus Projektissa kehitetään tilaajan tuotantoprosessin tehokkuutta ja autonomisuutta kehittämällä lämmitysmenetelmää, PLC-ohjelmaa sekä integroimalla vianmääritys ohjelmaan. Projektissa kehitetään tilaajan tuotteessa käytettävien komponenttien kuivaamisvaihetta. Komponentit ovat lämpöä siirtäviä putkia, jotka täytetään kaasuseoksella. Ennen kuin putket voidaan täyttää kaasulla, niistä täytyy poistaa kosteus.  Lisäksi putkille täytyy suorittaa vuototestaus. – Projekti toteutetaan syksyllä 2022.
– Seuraa projektin edistymistä täältä ja sosiaalisen median kanavistamme.