fbpx

Big-Flash -hanke

Mitsubishi Logisnext Europe Oy

Järvenpäässä sijaitseva Mitsubishi Logisnext Europe Oy valmistaa ja toimittaa sisälogistiikkaratkaisuja ja palveluita, päätuotteenaan trukit.

Suoristukseen saapuva masto - Logisnext

59 Logisnext - Mastojen oikaisuprosessin automatisointi

Kuvaus
Projektin tavoitteena on vähentää kokoonpanovaiheessa huomattavien virheiden määrää automatisoimalla mastojen oikaisuprosessia.

Projektissa kartoitetaan vaihtoehtoja manuaaliselle mittojen ja hitsaussaumojen tarkistukselle, tavoitteena mittojen tarkistuksen ja mastojen suoristuksen automatisoiminen. Lisäksi kartoitetaan mahdollisuutta käyttää konenäköä hitsaussaumojen ja mastoon kiinnitettävien osien paikoituksen tarkastamiseen.

– Projekti toteutettiin syksyllä 2022.

0
Opiskelijaa

Projektin kohteena oli hitsauksen jälkeinen mastorakenteiden oikaisuprosessi. Prosessissa varmistettiin, että maston u-palkkien sisäosan välinen etäisyys on mittojen mukainen, ja mahdolliset hitsauslämmön aiheuttamat vetelemät korjataan.

Projektissa kehitettiin kolme eri ratkaisumallia siihen, miten mittojen tarkistusta ja mastojen oikaisua voidaan automatisoida. Ensimmäisen version tavoite on automatisoida maston oikaisu. Toinen versio sisältää myös konenäköä, jolla saadaan maston suoristuksen lisäksi tarkistettua kriittisten komponenttien paikoitusta ja osa hitsaussaumoista. Kolmanteen ratkaisuun lisättiin konenäön kattavuutta, mikä mahdollistaa maston täydellisen tarkastelun minimaalisilla katvealueilla.

Ratkaisuversioiden toteuttamiselle laadittiin projektissa myös kustannusarviot. 

Esitellyt ratkaisut ovat luonnoksia ja ne vaativat vielä laitemäärityksen varmentamisen sekä konenäkökattavuuden varmistamisen, jos niitä viedään eteenpäin.

Asiakas on ollut tyytyväinen projektiin ja kommentoi, että “projekteista on ollut erittäin paljon hyötyä”. Tarjouskyselyitä on päästy tekemään virtuaaliprotyyppien pohjalta.

Suoristukseen saapuva masto

Suoristuksen ohjauspaneeli

Manuaalisessa mittojen tarkistuksessa käytettyjä tulkkeja

Kokoonpanomalli - versio 1

Accordion content goes here!

Cookie Consent with Real Cookie Banner