fbpx

Big-Flash -hanke

Inaro Oy

Inaro Oy on monipuolinen arkkitehtuuritoimisto. Sen ydinosaamista on kaupunkisuunnittelu, johon sisältyy maisema- ja pihasuunnittelu, asumisen muuttuvat tarpeet ja kestävän kehityksen huomioiminen suunnittelussa ja toteutuksessa.

60 INARO projektikuvia
Tiilimuurauksen automatisointi

Kuvaus
Projektissa tuotettiin konsepti muurausrobotista sekä siihen liittyvästä automaatiosta. Laite pystyy suunnitelmia hyödyntäen tekemään muurausta automaattisesti. Viimeistelyyn tarvitaan kuitenkin ihmistä.

Esimerkkejä samantapaisesta laitteesta on olemassa, mm SAM. Projektiin oli mahdollista saada asiantuntemusta Inaro Oy:n yhteistyörakennusliikkeeltä.

– Projekti toteutettiin keväällä 2023.

0
Opiskelijaa

Projektin tavoitteena oli luoda Inaro Oy:lle konsepti muurausautomaatista, joka kykenee tekemään seinän muurausta suunnitelmien mukaisesti. Robotin toimintaan sisältyisi myös laastin tuotto ja muu tarvittava oheistoiminta muurausta varten. Viimeistelyyn tarvitaan kuitenkin ihmistä. Asiakkaan toiveena oli, että robotti tekisi massiivitiilirakennelmaa korvaamaan nykyisin käytetyn teräsbetonitiilirakennelman. 

Projektia toteuttivat kolme opiskelijaryhmää Metropolian Konetekniikan koulutusohjelmasta. Kukin opiskelijaryhmä kehitti oman konseptinsa muurausrobotista. Ryhmät valitsivat konseptia varten robotin, tekivät suunnitelmista CAD-mallit eli tietokonegraafiikat, fyysiset 3D-tulostetut mallit sekä ohjelmoidut simulaatiot laitteiston toiminnasta.

Lopputuloksena asiakas sai kolme vaihtoehtoista konseptia ja simulaatiota muurausrobotista, joka pystyy itsenäisesti muuraamaan tiiliseinää suunnitelman mukaisesti.

Cookie Consent with Real Cookie Banner