fbpx

Big-Flash -hanke

AIPWorks

AIPWorks on 3D-tulostukseen ja 3D-skannaukseen erikoistunut yritys, joka tarjoaa tuotekehityspalveluja yrityksille ja oppilaitoksille.

AIPworks 3D scanner

61 AIPWorks - 3D-skannerit kuvan tuottajina

Kuvaus
Projektissa perehdyttiin ammattimaisten 3D-skannereiden toimintaan ja vertailtiin niiden ominaisuuksia sekä niiden tuottamia kuvia CAD-kuviin, jotka on mitattu ja mallinnettu käsityökaluilla.

Lisäksi kartoitettiin, onko älypuhelimiin tarjolla käyttökelpoisia sovelluksia kuvien tuottamiseen.

– Projekti toteutettiin syksyllä 2022.
– Seuraa projektin edistymistä sosiaalisen median kanavistamme.

0
Opiskelijaa

Tämän innovaatioprojektin tarkoituksena oli vertailla kolmea eri 3D-skannausmenetelmää. Vertailussa tutustuttiin kahteen erilaiseen ammattitason 3D-skanneriin ja älypuhelimiin ladattaviin skannaussovelluksiin. Innovaatioprojektin aiheen antanut yritys AIPWorks jälleenmyy SolidWorks-ohjelmaa, 3D-skannereita ja 3D-tulostimia. Yritys kouluttaa esimerkiksi 3D-skannerien käyttöä ja tuottaa paljon videokoulutuksia verkkosivuilleen.

Projektin aikana oli tarkoituksena käyttää muutamaa ennalta määriteltyä mallinnettavaa kappaletta. Yksi näistä malleista oli moottorilohko, josta oli aiemmin tehty jo 3D-malli käsin mittaamalla. Koska vertailussa oli mukana monilla eri tavoilla tehtyjä 3D-malleja, saatiin käsitys siitä, kuinka käyttökelpoisia eri vaihtoehdot ovat.

Projektin aikana tutustuttiin myös 3D-skannauksien jälkikäsittelyyn Artec Studio -ohjelmaa käyttäen. Tutustuttiin myös takaisinmallinnukseen (reverse engineering), joka toteutettiin SolidWorksilla.

Projektissa skannereissa havaittiin olevan eroja. Tarkkuus- ja resoluutioerot skannereissa vaikuttivat skannaustuloksiin. Jokainen skanneri on suunniteltu omiin käyttötarkoituksiinsa ja näin ollen skanneri tulee valita skannattavan kohteen mukaan. Skannaukset vaativat Artec Studio -ohjelman, jotta skannaukset saadaan käsiteltyä. Takaisinmallinnus onnistui SolidWorksilla. SolidWorksin takaisinmallinnuksessa tiedoston tuli olla tietyn kokoinen.

Cookie Consent with Real Cookie Banner