fbpx

Big-Flash -hanke

Kelloseppäkoulu

Kelloseppäkoulu on yksityinen ammattioppilaitos, jonka ylläpitäjänä on Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr. Koulun toimintaa valvoo Opetushallitus.

Valmis laitteisto ylhäältäpäin - Kelloseppäkoulu

67 Kelloseppäkoulu - anturiopetuslinjasto

Kuvaus
Projektin tavoitteena oli saada Kelloseppäkoulun vähälle käytölle jäänyt liukuhihnalaitteisto toimimaan. Laitteisto piti saada opetuskäyttöön toimivaksi eli hyvin yksinkertaisiksi ja toimintavarmaksi.

– Projekti toteutettiin kevään 2023 aikana.
– Seuraa projektin edistymistä sosiaalisen median kanavistamme.

0
Opiskelijaa

Projekti toteutettiin Espoossa sijaitsevalle Kelloseppäkoululle. Heillä oli vähälle käytölle jäänyt itserakennettu liukuhihnalaitteisto. Kokonaisuus sisälsi BeckHof-fin PLC-logiikan (Programmable Logic Controller), erilaisia sylintereitä ja antureita. Laitteistossa ei ollut mitään toimintoa, eli ohjausjärjestelmässä ei ollut ohjelmaa, jolla toimilaitteita olisi voinut käyttää. 

Projektin tavoitteena oli rakentaa opetuskäyttöön liukuhihna, johon kuuluu sylintereitä ja erilaisia antureita. Kelloseppäkoulu toivoi sellaista laitteistoa, jolla voidaan havainnollistaa antureiden ja toimilaitteiden toimintaa opetuksessa. Laitetta hyödynnettäisiin Kelloseppäkoulun anturikurssilla.

Projektissa selvitettiin vanhan laitteiston toimintakyky. Seuraavaksi suunniteltiin laitteesta uusi toimiva kokonaisuus asiakkaan toivomusten mukaisesti. Laitteiston asettelu suunniteltiin kokonaan uusiksi. Projektissa luotiin myös PLC-ohjelma, jolla ohjataan liukuhihnaa ja toimilaitteita.

Projektin lopputulos

Asiakas oli hyvin tyytyväinen projektin lopputulokseen, joka oli toiveiden mukainen anturiopetuslinjasto. Asiakkaalla ei ollut erityisiä toiveita visuaaliseen ilmeeseen liittyen ja se antoi projektiryhmälle vapauden muokata laitteiston visuaalista ilmettä. Asiakas olikin erityisen tyytyväinen anturiopetuslinjaston uuteen ulkonäköön.

Liukuhihnaan kuuluu askelmoottori, viisi eri anturia, käyttöliittymänä yksi kytkin ja kaksi painonappia, kolme sylinteriä ja hätäseis-nappi. Laitteistoa ohjataan BeckHoffin CX9010-1002-logiikkaohjaimella (PLC). Laitteistosta poistettiin kokonaan siinä ollut kaksivartinen kaksitoimisylinteri, jonka päähän oli kiinnitetty pehmeä silikonityyny sekä vaakasuunnassa ollut männänvarreton sylinteri liukujohteella.

Laitteistolle tehtiin myös perusteelliset käyttöohjeet, jotta sitä on helppo käyttää opetuksessa. Tehtiin myös tietopankki, josta löytyy tietoa käytetyistä antureista ja niiden toiminnasta. Laite toimii käyttöohjeiden mukaisesti ja on koekäytetty kahden projektin ulkopuolisen henkilön toimesta. Sen perusteella laitteiston käyttöohjeet todettiin selkeiksi ja päteviksi.

Liukuhihnalaitteisto alkutilanteessa

Valmis laitteisto ylhäältäpäin

Valmis laitteisto edestäpäin

Cookie Consent with Real Cookie Banner