fbpx

Big-Flash -hanke

Vivago Oy

Vivago® kehittää älykkäitä turva- ja hyvinvointiratkaisuja ennakoivaan hoivaan. Yrityksen tarjoamat ratkaisut kattavat koko hoivaketjun – kotihoidosta, palveluasumiseen ja tehostettuun palveluasumiseen sekä sairaaloihin ja kuntoutukseen.

""

68 Vivago Oy - Turvaa ranteeseen

Kuvaus
Projektissa jatkokehitettiin yrityksen päätuotetta, turvaranneketta. Kehitystyö toteutettiin tekemällä käytettävyystutkimus, analysoimalla rannekkeen tuottamaa dataa sekä tutkimalla mahdollisuuksia rannekkeen kommunikointitekniikan päivittämiseen.

– Projekti toteutettiin kevään ja kesän 2023 aikana.
– Seuraa projektin edistymistä sosiaalisen median kanavistamme.

0
Opiskelijaa

Projektin tarkoituksena oli selvittää benchmarkingin avulla vaihtoehtoista tapaa kerätä dataa Vivagon kehittämään turvarannekkeeseen bluetoothin avulla. 

Vivago Oy on kehittänyt itse turvarannekkeen, joka pitää kirjaa potilaan perustiedoista (sydämensyke, sijainti). Kelloja pitävät hoivaketjun asiakkaat ja potilaat ja se on tarkoitettu hoitohenkilökunnan avuksi, jotta he pystyvät seuraamaan helpommin potilaan statusta. Turvaranneke toimii yhdessä sovelluksen kanssa. Pitäisi olla myös käyttäjällä mahdollisuus lähettää hälytys. 

Vivagolla on turvaranneketta varten kehitetty oma teknologia, jolla dataliikennettä seurataan. Tässä projektissa Metropolian tehtävä oli selvittää, miten bluetooth vertautuu Vivagon hyödyntämään teknologiaan. Projektissa testattiin muun muassa, mikä on bluetoothin kantama, miten paljon dataa sekunnissa voi lähettää, miten suurelle etäisyydelle rannekkeen kanssa voi mennä, jotta tieto vielä siirtyy ja miten ympäristö vaikuttaa datan keräämiseen.

Lopputuloksena projektista on tulossa tulokset benchmarkingista, eli miten dataa saatiin bluetoothin avulla kerättyä. Asiakas voi hyödyntää tuloksia ja verrata niitä omaan teknologiaansa. Mikäli bluetooth-datansiirto toimii paremmin, voi asiakas siirtyä hyödyntämään sitä turvarannekkeissaan.

Cookie Consent with Real Cookie Banner