fbpx

Big-Flash -hanke

Oinride Oy

Oinride kehittää etäohjattua mobiilirobotiikkaa vaativiin ympäristöihin. Ratkaisut lisäävät kuljettajan turvallisuutta, tuottavuutta ja kustannustehokkuutta.

70 Oinride Oy - AutoJoe / Mobiilirobottiratkaisu

Kuvaus
Projektissa osallistuttiin yrityksen mobiilirobotin kehittämiseen. Robotti varustettiin lisäantureilla, joiden käyttökelpoisuutta tutkittiin ja testattiin projektin aikana.

– Projekti toteutettiin keväällä 2023.

0
Opiskelijaa

AutoJoe-mobiilirobottiprojektissa autettiin Oinride Oy:tä kehittämään mobiilirobottia, joka on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin kuten kaivoksiin viemään ydinjätettä.

Projektin tavoitteena oli luoda prototyyppi autonomisesta mobiilirobotista, jonka stressinsietokyky ja ajohallinnan ominaisuudet vastaavat kaivosten olosuhteita. Suunniteltu laite perustuu asiakasyrityksen usean vuoden tutkimustyöhön, jossa pyrittiin luomaan autonominen mobiilirobotti kaivosteollisuuden tarpeisiin. Asiakasyrityksen kanssa keskusteltiin myös mahdollisuudesta hyödyntää laitetta muillakin käyttöalueilla, mikä voisi laajentaa tuotteen markkinasegmenttiä.

Kaivostoimintaan tarkoitetun mobiilirobotin on kyettävä liikkumaan epätasaisessa maastossa, jossa näkyvyys voi olla heikkoa tietyillä alueilla. Robotti on pyörämekanismiltaan niin sanottu mars rover, eli valmis kulkemaan jopa Marsin pinnalla. Huonon näkyvyyden ratkaisemiseksi robottiin asennettiin ajovalot ja LiDAR-sensorit. 

Projektiin kuului seuraavia vaiheita: tutkimustyö ja prototyypin ideointi, mekaanisten osien valmistus ja kokoonpano, sähköisten osien kokoonpano, kaapelointi, ajovalojen asennus, sähköosien rasitustestaus, ohjelmiston asennus ohjauslaitteisiin ja ohjelmistovikojen etsintä. 

Projektin alussa esitetyt tavoitteet muuttuivat projektin edetessä, johtuen rungon pintakäsittelystä aiheutuvista viiveistä. Hankkeen työstämistä pystyttiin kuitenkin jatkamaan ongelmatilanteista huolimatta. Robotin ensimmäistä versiota testattiin kaivoksessa ja havaintojen perusteella robottiin tehtiin vielä parannuksia.

Projektin lopputulos

Projektissa onnistuttiin saamaan robotti toimimaan halutulla tavalla ja saatiin toteutettua sen ohjaus sekä etäohjaus Bluetooth-yhteydellä. Projektissa tunnistettiin myös robotin kehitystarpeita kuten differentiaaliohjauksen tarkentaminen ja renkaiden sijaintien huomioiminen ohjausfunktioissa.

Blogi – Oinride

Silmät mobiilirobotille Big-Flash -hankkeen projektissa kehitettiin konenäköä Oinride Oy:n lippulaivatuotteelle...

Lue lisää
Cookie Consent with Real Cookie Banner