fbpx

Big-Flash -hanke

Itu Robotics Oy

Itu Robotics on suomalainen maatalousalan startup, joka tuottaa ruokaa paikallisesti tekoälyn ja robotiikan avulla.

iturobotics lopullinen prototyyppi

72 Kasvatusrobotti

Kuvaus
Projektissa kehitettiin sisätiloihin sopivaa kasvatusrobottia. Tavoitteena oli suunnitella ja rakentaa kasvattamo, jossa kasvatusolosuhteet optimoidaan modernilla teknologialla ja tekoälyllä.

– Projekti toteutettiin keväällä 2023.

0
Opiskelijaa

Projektin tavoitteena oli suunnitella ja rakentaa Itu Robotics Oy:lle mahdollisimman valmis kasvatusrobotin prototyyppi, jossa on tuotteiden lastaus- ja purkuautomaatio. 

Projektin taustalla olivat Itu Roboticsin kokemukset Saudi-Arabiasta, jossa oli käynyt ilmi, että sinne lennätettiin päivittäin neljä rahtikoneellista salaattia. Asiakas halusi kehittää ympäristön kannalta kestävämmän vaihtoehdon. Perinteiset kasvihuoneet eivät olleet vaihtoehto, sillä niiden jäähdyttämiseen olisi mennyt liian paljon energiaa. Syntyi idea merikonttiin rakennettavasta, olosuhdehallitusta, itsenäisesti toimivasta kasvatusrobotista. 

Ensisijaiseksi tavoitteeksi asetettiin robotin osa, jossa itse kasvatus tapahtuu eli runko, joka tuli suunnitella siten, että siihen mahtuvat projektin jatkovaiheessa tulevat valaistukset ja kasvualustat. Toissijaiseksi tavoitteeksi valittiin automaattisen manipulaattorin suunnittelu ja rakentaminen tuotteiden lastausta ja purkamista varten. Prototyyppivaiheessa manipulaattorilla demonstroitaisiin edellä mainittuja toimintoja.

Projektin lopputulos

Projektissa valmistui fyysinen prototyyppi kasvatusrobotin rungosta Metropolian Urban Labin tiloihin. Liikkuvia osia ei tämän projektin aikataulun puitteissa ehditty rakentamaan. Osa prototyypin rakenteista tehtiin 3D-tulostamalla.

Projektia tullaan todennäköisesti jatkamaan Metropoliassa toisen ryhmän toimesta. Jatkotehtävinä on suunnitella ja toteuttaa kasvatuksen parametrisoinnit asiakkaan toiveiden mukaisesti. Tämän jälkeen voidaan vielä mahdollisesti suunnitella tekoälyelementti automatisoinnin jatkokehitystä varten. 

Itu Robotics toivoo, että kasvatusrobotilla pääsisi kasvattamaan tuotteita vuoden 2023 loppuun mennessä.

Projektiin kuului myös toisena osana Metropolian Liiketalouden opiskelijoiden tekemä markkinatutkimus, kilpailija-analyysi ja kehityssuunnitelma sisäviljelyalalla pärjäämiseen liittyen. Itu Robotics voi hyödyntää tutkimuksen tuloksia markkinoinnissaan ja liiketoiminnassaan.

Lopullinen prototyyppi

Cookie Consent with Real Cookie Banner