fbpx

Big-Flash -hanke

BMI Suomi Oy

Johtava kattoasiantuntija, jonka tuotevalikoimaan kuuluvat tiili- ja bitumikatteet.

74 BMI - tiilien online-punnitus

Kuvaus
Projektissa tutkittiin minkälaisella punnitusmenetelmällä ja anturoinnilla voidaan toteuttaa tarkistusvaaka kattotiilien tuotantolinjalle. Taustalla mittauslaitteiston tarpeelle olivat yrityksen laatuongelmat tiilien tuotannossa.

– Projekti toteutettiin keväällä 2023.
– Seuraa projektin edistymistä sosiaalisen median kanavistamme.

0
Opiskelijaa

Projektin tavoitteena oli tuottaa konsepti toimivasta painonmittauslaitteistosta, joka kykenee mittaamaan tiilen painon 50 millisekunnin aikana, eli tuotantolinjaa pysäyttämättä, 10 gramman tarkkuudella. Tiilien mitattu paino tulisi saada raportoitua tiilin mallin ja punnitusajankohdan mukaan, sekä data esitettyä graafisesti. Vaa’an käyttäjänä toimii linjaston operaattori. 

Vaa’an täytyi olla tarpeeksi tarkka, jotta asiakas näkee tuotantoprosessiin tehtyjen muutosten vaikutukset. Laitteiston täytyi olla myös tarpeeksi vankka kestääkseen jatkuvaa mekaanista rasitusta. Kalibroinnin tuli olla riittävän helppoa, jotta linjaoperaattori pystyy sen tekemään. Laitteistolta vaadittiin myös punnitusdatan keräämistä ja tallentamista jonkinlaiseen tietokantaan. Tallennettu data täytyi saada esitettyä graafisesti. Laitteiston tuli olla erillinen järjestelmä tehtaan nykyisestä tuotantojärjestelmästä.

Projektin lopputulos

Projektissa ylitettiin tavoitteet. Lopputuotteena syntyi punnituskaluston prototyyppi ja ohjelma, johon täytyy enää sijoittaa vahvistin. Vahvistimen pitkän toimitusajan vuoksi sitä ei saatu mukaan tuotteeseen ennen projektin päättymistä. Kun vahvistin on lisätty, voidaan punnistusjärjestelmää testata. Projektissa tehtiin jo valmisteluja testausta varten, jotta se sujuisi mahdollisiman vaivattomasti. Jos järjestelmä saadaan heti toimintaan, jätetään se suoraan linjastoon ja sitä aletaan käyttämään osana linjaston kokonaisuutta.

Punnitusasema tehtiin suoraan asiakkaan tuotantolinjalle oikeilla komponenteilla. Vaaka asennetaan oikeaan käyttöön ja sitä testataan kesän aikana. 

Cookie Consent with Real Cookie Banner