fbpx

Big-Flash -hanke

Fimet Oy

Fimet Oy suunnittelee ja valmistaa korkealaatuisia hammashoitoyksiköitä.

75 Fimet Oy - etämegakortti

Kuvaus
Projektissa osallistuttiin hammaslääkärituolin kehittämiseen kehittämällä piirikorttia, joka pystyy kommunikoimaan etäyhteysohjelman kanssa.

– Projekti toteutettiin keväällä 2023.

0
Opiskelija

Projektin tavoitteena oli luoda Fimet Oy:lle toimiva prototyyppi IoT-moduulista, jolla pystyttäisiin luomaan etäyhteystoimintoja yrityksen hammashoitoyksiköihin. Hammashoitoyksikkö sisältää hammaslääkärituolin ja  siihen liittyvät muut hammashoidon varusteet. 

Hammashoitoyksikkö koostuu päämoduulista ja useista alimoduuleista. Tässä projektissa kehitelty IoT (Internet of Things) -moduuli on uusi alimoduuli, joka lisää tuoliin Ethernet-yhteyden ja mahdollistaa päämoduulin ohjauksen Ethernetin kautta. Ethernet on lähiverkkoratkaisu.

Projektissa kehitettiin IoT-moduulin piirilevy ja ohjelmisto sille. Luotu IoT-moduuli toimii prototyyppinä tulevaa kehitystä varten. Se tarjoaa vaaditun yhteyden hammashoitoyksikön päämoduulin ja Ethernet-verkon välille, ja mahdollistaa yksinkertaisten “keskeytä” ja “jatka” käskyjen antamisen etänä päämoduulille.

Prototyyppiin pitäisi olla myös suhteellisen helppo lisätä uusia ominaisuuksia ja sen jatkokehitysmahdollisuudet ovat hyvät. Fimet voi jatkaa projektin kehittämistä kohti todellista tuotetta. Esimerkiksi koodin tietoturva-aspekteihin ei ehditty projektin aikataulussa keskittymään, joten ne tulee huomioida jatkossa. Myös internet-yhteys voidaan helposti lisätä moduuliin.

Cookie Consent with Real Cookie Banner