fbpx

Big-Flash -hanke

HUB logistics Finland Oy

HUB logistics on itsenäinen, yksityisomisteinen suomalainen logistiikkayritys, joka tarjoaa muun muassa varastointi-, sisälogistiikka- ja puupakkauspalveluita sekä toimitusketjukonsultointia. Yrityksellä on 30 vuoden kokemus materiaalien ja tiedon hallinnasta.

80_HUB-logistics projektikuvia

80 HUB logistics / yhteistyörobotin hankinta

Kuvaus
HUB logisticsilla ilmeni tarve automatisoida työprosessejaan ja nimenomaan helpottaa pakkaustyötä robotiikan avulla. Projektissa kartoitettiin erilaisia robotiikkavaihtoehtoja ja selvitettiin eri kobottien eli yhteistyörobottien soveltuvuutta pakkaustyöhön.

– Projekti toteutettiin keväällä 2023.

0
Opiskelijaa

HUB logistics pyrki automatisoimaan työprosessejaan hyödyntämällä yhteistyörobotteja pakkaustyössä.

Projektissa oli mukana sekä liiketalouden opiskelijoita, jotka kartoittivat ja vertailivat tarjolla olevia yhteistyörobotteja eli kobotteja sekä sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelija, joka selvitti, miten kobotin voisi integroida osaksi HUB logisticsin pakkaussolua.

Tavoite oli, että kobottia hyödyntämällä voitaisiin vapauttaa toinen työntekijä kahden työntekijän pakkaussolusta. Selvitystyössä purettiin ensin pakkaustyö vaiheisiin ja selvitettiin sitten, mitkä vaiheet pakkaustyöstä olisi mahdollista suorittaa kobotilla. Tavoitteena oli myös luoda ohjeistus käytetystä kobotista ja pohtia sen kannattavuutta automatisoinnin selvitystyön perusteella.

Benchmarkingissa eli vertailuanalyysissa selvitettiin neljän eri yrityksen tarjoamien kobottien ominaisuuksia ja soveltuvuutta HUB logisticsin tarkoituksiin. Markkinatutkimuksen pohjalta pystyttiin yksilöimään yritys, jolla on parhaiten asiakasyritykselle soveltuvat tuotteet. Pystyttiin myös valitsemaan kyseisen yrityksen tuotteista parhaiten asiakkaan tarpeita vastaava kobotti.

Automatisoinnin selvitystyö tehtiin Metropolia Ammattikorkeakoulun omistamalla ABB YuMi IRB 14000 -kobotilla. Kobotille luotiin työasema ja sille ohjelmoitiin demo pakkaustyöstä. Selvitystyön perusteella luotiin pakkaussoluehdotus, jossa pakkausvaiheet on jaettu operaattorin ja kobotin kesken. Pakkaussoluehdotuksen kannattavuutta ja suorituskykyä tutkittiin. Projektissa kertyneen osaamisen pohjalta luotiin ohjeistus asiakasyrityksen käyttöön.

Projektin lopputulos

Projektin lopputuloksena saatiin kattava käsitys siitä, millä tavoin kobottia voisi hyödyntää pakkaustyössä ja missä se ei ole vielä parhaimmillaan. Todettiin, että kobotti voi soveltua pakkaustyöhön, mutta sen mukaanotto on kannattavaa vain, jos sillä voidaan merkittävästi laskea työntekijän työkuormaa. Työryhmän suosituksena oli ottaa kobotti käyttöön pienin askelin, hakea sille soveltuva työpiste ja tehtävä sekä motivoitunut työntekijä kobotin ohjelmoimiseen. Projektissa käytetty YuMi-kobotti soveltui suorittamaan vain pakkaustyön yksinkertaisempia vaiheita ja saattaa olla liian kevyt valinta jatkuvaan tuotantoon.
Evästeiden hyväksyntä Real Cookie Bannerin avulla