fbpx

Big-Flash -hanke

MeriMet Oy

MeriMet on nykyaikainen konepaja- ja palveluyritys.

82 Merimet 0y

82 Merimet Oy - mobiilirobotiikka sisälogistiikassa

Kuvaus
Projektissa selvitettiin mobiilirobotiikan käytön mahdollisuuksia ja kannattavuutta yrityksen tuotantolaitoksessa.

– Projekti toteutettiin keväällä 2023.

0
Opiskelijaa

Projektin tavoitteena oli toteuttaa ja tutkia, miten MeriMet Oy:n Karkkilan konepajan koneistamon sisäistä logistiikkaa saataisiin tehostettua mobiilirobotiikan avulla. Projekti aloitettiin seuraamalla kuormalavojen materiaalivirtoja MeriMet Oy:n Karkkilan konepajan koneistamossa tarkoituksena selvittää, kuinka paljon siirtoja tehdään vuorokaudessa ja jakaantuvatko ne ajallisesti tasaisesti.

Projektin aikana käytiin lisäksi läpi mobiilirobotiikan kannalta tarvittavia rajapintoja ja kartoitettiin mahdollisia vaihtoehtoja mobiilirobotiikan ja automaatiotrukkien toteuttamiseen ja toimittamiseen MeriMet Oy:lle.

Projektin tavoitteet saavutettiin. Lopputuloksena oli simulaatio, josta pystyy havainnoimaan kuormalavojen ja trukkien liikkeet konepajan koneistamossa hyllyjen ja työstökeskusten välissä. Simulaatiosta näkee materiaalivirran ja kun ohjelmoi tarkemmat ajat ja nopeudet, siitä on mahdollista saada ulos käyttökelpoista dataa kustannusten sekä mobiilirobotiikan kannattavuuden suhteen. Simulaatiota on halutessa helppo jatkojalostaa.

Lisäksi projektissa saatiin kartoitettua eri mobiilirobotiikan ja automaatiotrukkien valmistajia, joita MeriMet voi hyödyntää omassa toiminnassaan. Kiinnostavaa oli myös, että sekä opiskelijaryhmän laatimassa simulaatiossa että automaattitrukkivalmistaja Roclan laatimassa simulaatiossa päädyttiin lähelle samanlaisiin arvioihin tarvittavien AGV:iden määrästä.

Liiketalouden opiskelijoiden muodostama projektiryhmä toteutti lisäksi selvityksen sille, olisiko mobiilirobotiikan hyödyntäminen kannattavaa ja miten sitä voisi markkinoida Merimetin nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille.

MeriMet Oy voi myös hyödyntää projektin tuloksia ja simulaatiota tarkastellessaan ja arvioidessaan mobiilirobotiikan kannattavuutta ja kustannuksia suhteessa tämän hetken tilanteeseen. 

Cookie Consent with Real Cookie Banner