fbpx

Big-Flash -hanke

Basemark

Basemark on autoteollisuuden AR-yritys, joka keskittyy parantamaan ajokokemusta lisätyn todellisuuden avulla.

""

83 Basemark - jalankulkijoiden tunnistusalgoritmi autoille

Projekti toteutettiin yhteistyössä Basemarkin kanssa, ja sen tavoitteena oli kehittää jalankulkijoiden tunnistusmalli. Projektin toteuttamiseen tarvittiin keskeisesti tekoälyn ja koneoppimisen algoritmeja.

Vaikka lopullinen päätös jääkin kuljettajan vastuulle, reaaliaikainen jalankulkijoiden tunnistusmalli helpottaa päätöksentekoprosessia.

– Projekti toteutettiin keväällä 2023

0
Opiskelijaa

Projektin tavoitteena oli vertailla eri koneoppimisen mallien nopeutta ja tarkkuutta, kun niitä käytetään jalankulkijoiden tunnistamiseen ajoneuvon kameran videosyötteestä. Projekti toteutettiin helsinkiläiselle start-up-yritykselle Basemark Oy:lle.

Opiskelijat tutustuivat projektissa koneoppimisen työkaluihin kuten TensorFlow:hun. He vertailivat eri koneoppimisen mallien nopeutta ja tarkkuutta jalankulkijoiden havaitsemisessa. Vertailusta saadun tiedon avulla pystyttiin auttamaan Basemarkia analysoimaan sitä, miten hyvin eri mallit soveltuvat käytettäväksi yrityksen sovelluksissa.

Koneoppimismalleihin tutustumisen jälkeen opiskelijat hyödynsivät aineistoa, joka sisälsi kuvia jalankulkijoista liikenteessä. He kouluttivat tekoälyä tunnistamaan jalankulkijat kameran syötteestä. Koneoppimisessa käytettiin ensin pientä aineistoa, havainnoitiin tuloksia ja tehtiin korjauksia tarpeen mukaan.  

Kaiken kaikkian käytettiin viittä standardinmukaista Yolov5-mallia ja niistä kuutta erilaista muunnelmaa koulutettiin eri aineistojen avulla. Käyttämällä eri malleja, aineistoja ja koulutusaikoja pystyttiin löytämään yrityksen tarpeisiin parhaiten soveltuva yhdistelmä. Tärkeimmät huomioitavat asiat olivat mallin tarkkuus ja nopeus, jolla yksittäinen otos videosta pystyttiin prosessoimaan.

83 Basemark
Cookie Consent with Real Cookie Banner